Paikallisilla tutkinnon osilla täsmäosaamista

TAKKin paikalliset tutkinnon osat on kehitetty pirkanmaalaisten työnantajien ja työpaikkojen tarpeisiin. Niissä huomioidaan alueelliset erityistarpeet. Paikallisia tutkinnon osia voidaan hyödyntää rekrytointien yhteydessä tai henkilöstön kouluttamiseen.

Paikallista tutkinnon osaa voidaan lähteä suunnittelemaan, kun tarve tietynlaiselle osaamiselle tulee useammalta eri työnantajalta eikä sopivaa valmista tutkinnon osaa ole olemassa. Laajuudeltaan paikalliset osat ovat 5 - 15 osaamispistettä. Niitä voi toteuttaa erillisinä täydennyskoulutuksina tai valita valinnaisiksi osiksi koko tutkinnon suorittamiseen.

Täydennyskoulutuksena toteutettavat paikalliset tutkinnon osat tehdään TAKKissa yleensä oppisopimuksella, mikä on työpaikoille notkea ja kustannustehokas tapa kouluttaa. Rekrytointien yhteydessä voidaan käyttää oppisopimusta tai esim. rekrytoivaa koulutusta. Toteutustapa valitaan työpaikka- ja tilannekohtaisesti.

Alakohtaisia ja kaikille aloille sopivia koulutuksia

Osa TAKKin paikallisista tutkinnon osista sopii mille alalle tahansa, osa on selkeästi tietylle ammattiryhmälle tai -alalle tarkoitettuja. Alakohtaiset tutkinnon osat sopivat hyvin henkilöstön täydennyskoulutukseksi, osaamisen vahvistamiseen ja syventämiseen.

Useille eri aloille ja työpaikoille sopii mm. Osaajana suomalaisessa työelämässä -tutkinnon osa. Tavoitteena koulutuksessa on vahvistaa maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen taitoa, digiosaamista sekä työelämätaitoja. Myös Kulttuurienvälinen osaaminen työyhteisössä -tutkinnon osa sopii kaikenlaisille työpaikoille, joissa on eritaustaisia työntekijöitä.

TAKKissa tarjolla olevat paikalliset tutkinnon osat:

 • Osaajana suomalaisessa työelämässä
 • Hyvinvoinnin edistäminen
 • Myymälässä toimiminen
 • Turvajärjestelmien asennus
 • Hoitotaitojen vahvistaminen
 • Lääkehoidon syventävä osaaminen
 • Toimistotehtävissä toimiminen
 • Yleishyödyllisessä yhteisössä toimiminen
 • Asiakaspalvelun turvallisuuden perusteet
 • Sähkön perusteet maallikolle
 • Kulttuurienvälinen osaaminen työyhteisössä.

Ota yhteyttä. Autamme sopivan koulutuksen löytämisessä tai muotoillaan kokonaan uudenlainen koulutus!

Tuomi Olli-Pekka
Rintala Kimmo
Peltomaa Annika