Hitsauksen laatutyö TAKKissa

TAKKin hitsauskoulutuksessa noudatetaan hitsausyrityksille tarkoitettua laatustandardia SFS-EN ISO 3834-2.

Standardiin perustuvassa TAKKin laatukäsikirjassa on ohjeistukset ja toimintakäytännöt kaikelle hitsaustyölle ja kouluttamiselle hitsauslaitteista ja hitsausaineiden säilytyksestä työvälineiden säännölliseen kalibrointiin. Toiminnan laatua valvotaan eri tahojen tekemillä säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla.

TAKK toimii osana PäteWin Oy:n pätevöintilaitosta hitsaajien pätevöinnissä ja menetelmäkokeiden valvonnassa. Sen osalta sisäistä laadun tarkkailua tehdään PäteWin Oy:n toimesta.  Pätevöintilaitoksen ulkoisista auditoinneista vastaa Finas.

Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen (SHY) alaista hitsaustoimintaa puolestaan auditoi SHY.
Hitsaustoiminnan tukena TAKKilla on lisäksi oma testauslaitos, joka vastaa hitsien radiografisesta tarkastuksesta. Testauslaitoksella on oma laatukäsikirja, joka perustuu kansainväliseen ISO 9001:2015 -laatustandardiin. Laatujärjestelmämme on Inspecta Sertifiointi Oy:n sertifioima, laatua varmennetaan säännöllisillä sisäisillä auditoinneilla sekä Inspecta Sertifiointi Oy:n tekemillä ulkoisilla auditoinneilla.

Lisätiedot

Tuomi Olli-Pekka
yrityspalvelujohtaja
Puh. +358447906230
TAKK yrityspalvelu
Lähetä viesti