TAKKin tulkkitiimi palkittiin esimerkillisestä työstä

Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys AMKE ry palkitsi TAKKin tulkkitiimin esimerkillisenä maahanmuuttajaopettajana. Tiimiin kuuluvat kouluttajat Tuija Hildén, Ekaterina Tsavro ja Soile Mäkiranta.

AMKE:n apurahan tarkoituksena on kehittää ammattitaitoa ja osaamista sekä edistää apurahaa hakevan organisaation kehittämistavoitteita. Tänä vuonna palkittu tulkkitiimi on kehittänyt asioimis- ja oikeustulkkauksen koulutusta. Tällä korkeatasoisella ammatillisella koulutuksella on vahva yhteiskunnallinen merkitys maahanmuuttajien kotoutumiseen laajemminkin, todetaan palkintoperusteissa. Erityistä tänä vuonna oli se, että palkinto myönnettiin yksittäisen opettajan sijasta tiimille: oppiminen ei ole yksilösuoritus. 

TAKKin tulkkitiimi tekee yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Tiimi on kehittänyt koulutustensa sisällöt, mallit ja menetelmät alusta asti itsenäisesti. Toiminta on alkanut pienestä ja kasvanut valtakunnalliseksi peräänantamattoman työn avulla. Tiimi tarjoaa ainoana Suomessa koulutusta oikeustulkin erikoisammattitutkintoon ja on asioimistulkkikoulutuksessa erikoistunut harvinaisiin kieliin. 

- Tulkkikoulutukset profiloivat TAKKia asiantuntijana ja ainoana toimijana erityisesti oikeustulkkien koulutuksessa, kiittelee TAKKin rehtori Teppo Tapani. 

Tiimin toiminnassa näkyy ja kuuluu ammatillisuudesta, laadusta ja kehittämisestä syntyvä innostus ja tinkimättömyys. Halu kehittää sisältöjä, menetelmiä ja omaa sekä opiskelijoiden osaamista on mukana tiimin kaikessa toiminnassa ja tähän kehittämistyöhön myös AMKE:n stipendi kohdennetaan. 

Stipendi hyödynnetään eurooppalaisen verkoston luomiseen. Verkoston kautta jaettu osaaminen vahvistaa suomalaisen tulkkikoulutuksen laatua, kontakteja ja ajanmukaisuutta. Verkostossa päästään benchmarkkaamaan tulkkikoulutuksen toteutustapoja ja malleja sekä saadaan tuoretta tietoa ja osaamista maista, joissa maahanmuuttajia on paljon ja on ollut kauemmin kuin Suomessa. Stipendiä käytetään myös verkostosta saatujen ideoiden kehittämiseen ja käyttöönottoon tulevissa tulkkikoulutuksissa.

- Tiimi kiittää pitkäjänteisen kehittämistyön huomioimisesta asioimistulkin ja oikeustulkin koulutuksen ja tutkintojen parissa! Palkinto rohkaisee ja innostaa edelleen panostamaan tutkintojen laatuun ja tunnetuksi tekemiseen. 

AMKE:n stipendirahasto 

Stipendirahastolla tuetaan maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen kehittymistä ja heidän kotoutumistaan. Rahaston tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Stipendien ja apurahojen jakamisen suorittaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. 
AMKE myönsi rahastosta kouluttaja-apurahan lisäksi stipendejä kahdeksalle esimerkilliselle maahanmuuttajaopiskelijalle. 


Lue lisää asioimis- ja oikeustulkkauksesta