Suomen suurimman kyläkaupan toimintaa kehitettiin palveluosaajapassi-valmennuksella

- Kolmen vuoden kokemuksella voin todeta, että valmennukselle asetetuissa tavoitteissa onnistuttiin ja valmennus osui oikeaan kohtaan yrityksen toimintaa ja kehityskaarta, kertoo Veljekset Keskinen Oy:n koulutuspäällikkö Esko Hietakangas.

- Valmennuksella saatiin aikaan sellaisia hyviä asioita, joita ei osattu etukäteen edes odottaa. Onnistumisen kannalta keskeistä oli se, että valmennuskokonaisuus istui juuri Keskisen tarpeisiin.

Kaupan alan kiristyvässä kilpailutilanteessa Keskisellä haluttiin lähteä panostamaan palvelun laatuun. Palveluosaajapassi-valmennus tarjosi tähän sopivan työkalun.

Valmennukseen osallistui henkilöstöä myyjistä sihteerein ja esimiehistä varastotyöntekijöihin. Palveluorganisaatiossa jokainen on asiakaspalvelija ja palveluasenteen on kaikilla oltava kunnossa.

Valmennuksen kävi läpi noin puolet henkilöstöstä. Suomen suurimman kyläkaupan palvelukulttuuria kehitettiin siis reilun 200 kehittämistehtävän voimin. Kehittämistehtävillä viilattiin kuntoon useita arkea helpottavia asioita.

Yrityksen kannalta tärkeää on ollut myös se, että kehittämisasenne ja projektinomainen toiminta ovat vakiintuneet kiinteäksi osaksi omaa työtä.

Valmennuksessa lähdettiin liikkeelle pilotista, jossa koulutuksen kustannukset jaettiin tasan TAKKin ja Keskisen kesken. Hietakangas pitää hyvänä sitä, että koulutustuotetta voitiin ensin testata kevyemmällä panostuksella.

- Pilottiryhmän aikana valmennusta viilattiin meidän toiveiden ja tavoitteiden pohjalta. Valmennusta voitiin muokata tarpeen mukaan myös matkan varrella, mistä suuri kiitos kuuluu kouluttaja Tea Nikkilälle.


Lue lisää asiakaspalvelukoulutuksesta

Lisää TAKKin yritysyhteistyöstä