Raskone löytää uudet asentajat RekryKoulutuksella

RekryKoulutus on osoittautunut hyväksi väyläksi löytää uusia työntekijöitä Raskone Oy:lle. Raskoneella on toimintaa ympäri Suomen, ja nyt koulutuksensa päättäneessä ryhmässä oli opiskelijoita Vaasasta, Seinäjoelta, Turusta, Vantaalta, Ylivieskasta, Hämeenlinnasta, Jyväskylästä, Joensuusta, Oulusta ja Lahdesta.

Suurin osa valmistuneista työllistyi Raskoneelle. Kuuden kuukauden pituisessa raskaskoneasentajan RekryKoulutuksessa on otettu haltuun asentajan perusosaaminen teoriassa ja käytännössä.

- Meillä on toiveena, että nyt valmistuneet uudet työntekijät jatkavat tästä vielä raskaskalustomekaanikon ammattitutkintoon, kertoo Raskoneen liiketoimintajohtaja Tapani Riihijärvi.

Vaikka työpisteet sijaitsevat ympäri Suomen, lähijaksojen opetus tapahtui TAKKissa, Tampereella. Koulutusta koordinoiva Innolink huolehti informaation kulusta ja käytännön järjestelyistä Tampereen jaksoilla. Lähijaksoilla TAKKissa opiskelijat perehtyivät asennuksen teoriaan, ja sen jälkeen harjoittelivat samoja asennuksia käytännössä omissa työpisteissään.

Kuorma- ja työkoneiden asennus on monipuolista työtä. Raskone on erikoistunut päällirakenteisiin, mikä erottaa sen kilpailijoista. Niissä on paljon hydrauliikka, ja vian haku on haastavaa. Perinteisen raskaan kaluston eli kuorma- ja linja-autojen sekä työkoneiden lisäksi Raskone huoltaa myös kaikki Järvi-Suomen ja Saaristomeren lautat ja lossit.

Ajoneuvotekniikka kehittyy koko ajan ja mm. sähkö- ja hybridiautot ovat tulossa, ja osin jo tulleet, myös raskaan kaluston puolelle. Nyt valmistuneesta ryhmästä useampi ilmoitti erityiseksi kiinnostuksenkohteekseen juuri sähköpuolen. Siitäkin huolimatta edelleen tarvitaan perinteisiä korinkorjauksen, moottoritekniikan ja hydrauliikan osaajia.

Samaan aikaa RekryKoulutuksen kanssa on toteutettu työnopastajakoulutus Raskoneen ja TAKKin yhteistyönä.

- Työnopastuksen kehittämiseen herättiin ensimmäisestä RekryKoulutuksesta saadun palautteen perusteella, Riihijärvi perustelee.

- Tavoitteena on kehittää työnopastus- ja perehdytysosaamista, jotta mm. RekryKoulutuksen kautta tulevat uudet työntekijät pääsevät mahdollisimman joustavasti ja sujuvasti osaksi työtä ja työyhteisöä.

RekryKoulutus on yhteistyön tulos. ELY-keskus ja Innolink hankkivat koulutuksen TAKKista, joka vastaa sisällöstä. Innolink hoitaa valtakunnallisen opiskelijarekrytoinnin, valinnat ja haastattelut sekä markkinoinnin. Koulutuksen jälkeen opiskelijat työllistyvät Raskoneelle. Kyseessä oli jo toinen tällä mallilla toteutettu RekryKoulutus ja kolmas on tulossa. Koulutusta kehitetään opiskelijoilta saatavan palautteen perusteella: koulutusten välillä tehdään tarpeen mukaan korjausliikkeitä sisältöihin ja organisointiin.

Työntekijöiden löytäminen raskaskalustoasennuspuolelle on haastavaa. Työvoiman tarve on jatkuvaa, kun näitä töitä ei voi siirtää ulkomaille. Raskoneella tilanteen taklaamiseksi tarjotaan työntekijöille 1000 euron rekrytointipalkkiota rekrytointiin johtavasta suosittelusta. Koulutuksen päätöstilaisuudessa kaikki valmistuneet olivat yhtä mieltä siitä, että päätös lähteä koulutukseen ei ole kaduttanut, ja kaikki suosittelisivat koulutusta myös kavereilleen.


Lue lisää autoalasta