Uusia eväitä puhtausalan esimiestyöhön

Esimiehen täytyy osata katsoa laajempia kokonaisuuksia, ymmärtää erilaisia näkökulmia ja pystyä perustelemaan muutostilanteet alaisilleen. Muun muassa näitä taitoja Kirsi Lehtinen SOL Palvelut Oy:ltä ja Heli Lindberg Lekitek Oy:ltä hakivat TAKKin siivousteknikkokoulutuksesta.

Kohdevastaavana ja palveluohjaajana hotellisiivouspuolella työskentelevälle Lehtiselle koulutus oli looginen jatkumo työuralla.

– Siirryin siivousalalle viisi vuotta sitten ja opiskelin kärkeen laitoshuoltajan ammattitutkinnon. Heti perään suoritin siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon. Molemmat TAKKissa.

Lehtinen olisi saman tien opiskellut teknikoksi, mutta koulutusta ei ollut siinä vaiheessa Pirkanmaalla tarjolla. Kouluttaja Maarit Kivikarin mukaan nyt valmistuneet siivousteknikot ovat ensimmäisiä Pirkanmaalla 20 vuoteen. 

Työvälineitä esimiestyöhön

– Koulutus antoi uudenlaista näkemystä työhön. Se on kehittänyt kustannustehokkuutta, laajentanut ajattelua ja kasvattanut henkilöstöosaamista, Lehtinen miettii.

– Työskentelin jo muutama vuosi sitten sijaisena esimiestehtävissä. Ei voi kuin toivoa, että olisipa silloin ollut käytössä nämä tiedot, jotka nyt ovat. Olisin osannut suhtautua asioihin ihan eri tavalla.

Lekitekillä siivouspalvelun esimiehenä työskentelevä Lindberg on toiminut esimiestehtävissä vuodesta 2011 alkaen ja luuli, ettei voi oppia siihen liittyen enää mitään uutta.

– Sain koulutuksesta varmuutta esimiestyöhön ja uusia näkökulmia, hän kertoo tyytyväisenä.

Koulutus antoi myös käytännön työkaluja esimiestyöhön. Lindberg teki kehittämistehtävänään Lekitekille henkilöstöoppaan, jota voidaan hyödyntää mm. uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Lehtisenkin kehittämistehtävä liittyi henkilöstöasioihin. Hän laati osaamiskartoituksen, jolla voidaan selvittää uuden työntekijän osaaminen, ja sen pohjalta suunnitella perehdytys niin, että se vastaa työntekijän tarpeeseen.

– Osaamiskartoitus on otettu käyttöön kaikissa oman esimiesalueeni hotelleissa.

Täsmäosaamista tutkinnolla

Koulutus toteutettiin oppisopimuksella, ja siinä oli kuukausittain keskimäärin yksi lähi-iltapäivä. Irrottautuminen työn äärestä on Kivikarin mukaan osoittautunut helpommaksi, kun ei tarvitse varautua koko päivän poissaoloihin työpaikalta.

Opiskelu oli suurimmaksi osaksi helppo sovittaa työn oheen; aikataulut olivat tiedossa hyvissä ajoin etukäteen. Opetuspäivien lisäksi opiskelijoita työllistivät tehtävät ja kehittämistehtävä, joka on osa tutkinnon suorittamista.

– Koulutuksen sisältö ja kaikki tehtävät on laadittu niin, että ne tukevat tutkinnon suorittamista. Mikään ei mene hukkaan, vaan kaiken voi hyödyntää tutkinnossa, Kivikari huomauttaa.

Siivousteknikon erikoisammattitutkinnossa on kaksi pakollista tutkinnon osaa, ja niitä täydennetään yhdellä valinnaisella tutkinnon osalla. Sillä pääsee suuntaamaan tutkintoa oman työn vaatimuksiin. Lehtinen valitsi vieraskielisen työntekijän perehdyttämisen ja Lindberg toimitilapalvelujen suunnittelun ja mitoittamisen.

– Hotellisiivouksessa on paljon vieraskielisiä työntekijöitä, ja englanti on päivittäisenä työkielenä, Lehtinen kertoo.

Hän teki harjoitustehtävänään englanninkieliset työohjeet, ja tutkintotilaisuudessa hän opasti bulgarialaistaustaista työntekijää hotellisiivouksen tekemiseen – tietenkin englanniksi.

Tilanne siivousalalla on Kivikarin mukaan muuttunut rajusti viimeisen vuosikymmenen aikana.

– Vielä kymmenen vuotta sitten työntekijöiden oli opeteltava suomea, nyt ohjaajien ja esimiesten pitää hallita englannin kieli. Lindbergin työnkuvaan puolestaan työn suunnittelu ja mitoittaminen toi osuvan lisäpalikan.

– Työn suunnittelu kuuluu olennaisesti työhöni esimiehenä. Oikeaoppisella mitoituksella tuetaan työn taloudellisuutta ja kustannustehokkuutta.   

Lupa kehittää

Koulutuksen saldoon molemmat ovat tyytyväisiä. Se antoi varmuutta esimiestyöhön sekä uusia näkökulmia ja työkaluja arkeen ja henkilöstön kanssa toimimiseen.

– Koulutuksesta sai paljon mielenkiintoisia asioita, joita ei ole aiemmin tullut edes miettineeksi, Lehtinen summaa.

– Arkityössä jää hyvin vähän aikaa kehittämiselle, ja tässä koulutuksessa sai luvan kanssa kehittää asioita eteenpäin.


Siivousteknikon  erikoisammattitutkinto

TOP 3 -opit esimiestyöhön:
Heli Lindberg ja Kirsi Lehtinen

1. Varmuutta esimiestyöhön
2. Aikaa kehittämiseen
3. Uusia näkökulmia

Siivousteknikon erikoisammattitutkinto pyörii TAKKissa oppisopimuskoulutuksena ja se on suunnattu alan esimiestehtävissä toimiville. Koulutuksen voi aloittaa nonstoppina, mikä mahdollistaa opintojen joustavan ja yksilöllisen sovittamisen työn oheen.


Lue lisää puhdistus- ja kotityöpalveluista