Monipuolinen koulutuskokonaisuus Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n henkilöstölle

Parasta Sinulle Palvellen on TAKKin räätälöimä koulutusprosessi Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n henkilöstölle. 

- Toimintamme lähtökohtana on, että ikäihmiset eivät palvelutalossa asu työpaikallamme vaan me toimimme heidän kotonaan yhdessä asiakkaan kanssa, toimitusjohtaja Tiina Raiski tiivistää Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n uudistetusta strategiasta kumpuavan periaatteen asiakkaan kohtaamisesta.

- Kun aloitimme strategiamme uudistamisen, löysimme Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa keinoja sen viemiseksi prosesseihin ja henkilökunnan toimintatapoihin, Raiski sanoo.

Yritykselle räätälöidyt koulutukset varmistavat uuden strategian jalkauttamisen koko henkilöstön toiminnaksi vuosien 2016-2018 aikana.

- Koulutusta ohjaa Pirkanmaan Senioripalvelujen tarve, korostavat TAKKin yrityspalvelupäälliikkö Armi Hyvönen ja koulutuspäällikkö Kati Aimonen.

Strategian osoittamat tavoitteet asettavat henkilöstölle uudet haasteet erityisesti palvelujen toteuttamisessa. Koska asiakaspalvelun kehittäminen koskee koko henkilöstöä, se myös edellyttää syvempää ja pidempikestoista koulutusta tukemaan muutosta. Kolmessa eri vaiheessa etenevä koulutus keskittyy palveluosaamisen vahvistamiseen ja yksittäisen työntekijän valmiuksien lisäämiseen toimia omassa tiimissään edelläkävijänä.

Ensimmäisenä syyskuun alussa alkoi johdolle suunnattu tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutus. Keittiö-, siivous- ja kotityöpalveluryhmän osaamisen laajentamiseen ja palveluosaamisen vahvistamiseen tähtäävä koulutus alkoi syyskuun lopulla. Kolmannessa vaiheessa syyskuussa 2017 aloittaa hoitohenkilöstö vastaavan koulutuksen. Henkilöstölle syntyy uutta osaamista sekä sen myötä lisäarvoa asiakkaille ja kilpailuetua yritykselle.

- Ennen koulutuksen aloitusta työntekijöille tehtiin osaamistarvekartoitus, jonka vastausten perusteella koulutuksen sisältöä voidaan suunnata tarkemmin, Aimonen sanoo.

Johdon koulutuksen tavoitteena on palveluiden ja tuotteiden kehittäminen kokonaisuus huomioiden. Tavoitteena on asiakasarvon kasvattaminen ja asiakasymmärryksen syventäminen. Työkaluina hyödynnetään kokonaisuudet huomioivaa Lean-filosofiaa, palvelumuotoilua ja tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa.

Palveluosaamisen vahvistuminen ja uuden palvelukonseptin sisäistäminen näkyvät työnjaon tarkoituksenmukaisuutena sekä kykynä sen soveltamiseen käytännössä. Samanaikaisesti henkilöstön työhyvinvointi lisääntyy, kun ammatillinen osaaminen vahvistuu.


Julkaistu alunperin Pirkanmaan parhaaksi -lehdessä 6.11.2016

Lue lisää sosiaali- ja terveysalasta

Lisää TAKKin yritysyhteistyöstä