TAKKin laatutyö

Koulutuksen järjestämistä ohjaavat lait ja asetukset, tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa, valtakunnalliset tutkintojen perusteet sekä koulutuksen järjestäjän strategiat, johtosääntö ja tutkintokohtaiset osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat sekä muu ohjeistus. Asiakkaittemme - aikuisopiskelijoiden, työelämän sekä rahoittajien - tarpeiden ja odotusten täyttäminen on koko TAKKin menestyksellisen toiminnan edellytys.

TAKKin laadunhallinta pohjautuu EFQM-malliin, opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan sekä TAKKin vuosittain tekemään laadunhallintajärjestelmän kehittämissuunnitelmaan. TAKKin laatutyö perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteeseen, jonka mukaan kaikkiin toimintoihin liittyvät suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja parantamisvaiheet. Laadun varmistaminen ja kehittäminen ovat osa jokaisen TAKKilaisen työtä.

Kaksi laatupalkintoa ja neljän tähden EFQM -tunnustus

Ensimmäinen EFQM-mallin mukainen ulkoinen arviointi toteutettiin TAKKissa vuonna 2003, ja siitä lähtien ulkoisia arviointeja on tehty TAKKissa pääsääntöisesti kahden tai kolmen vuoden välein.

TAKK on osallistunut kahdesti opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun ja voittanut laatupalkinnon kummallakin kerralla. Ensimmäisen kerran TAKK osallistui laatupalkintokilpailuun vuonna 2016. Kilpailun teemana oli tuolloin osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Lue uutinen OKM:n sivuilla.

TAKK voitti ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun myös vuonna 2020, jolloin kilpailun teemana oli laadunhallinnan kokonaisvaltaisuus ja koulutuksen järjestämisen kokonaislaatu.Palkintoperusteiden mukaan ”Erityisen maininnan arvoista on TAKK:n laatukulttuuri sekä matalalla hierarkialla tehtävä tiivis ja laaja yhteistyö työelämän kanssa, mikä tuottaa lisäarvoa työelämälle ja kumppaneille.” Lue uutinen OKM:n sivuilla.

Laatupalkintojen lisäksi TAKKilla on kolme vuotta voimassaoleva EFQM Recognised for Excellence 4 tähden tunnustus vuosille 2022-2025. Laatukeskus myönsi sen TAKKille ulkoisen arvioinnin perusteella syksyllä 2022.

Vertaisarvioinnit osana laatutyötä

TAKKissa toteutetaan myös vertaisarviointeja osana laatutyötä. Vuonna 2016 käynnistettiin yksiköiden väliset vertaisarvioinnit, ja vuodesta 2019 lähtien on toteutettu oppilaitosten välisiä vertaisarviointeja uudistetulla Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen vertaisarvioinnin kriteeristöllä.

Vertaisarviointi on tehty jo KSAK Oy:n, Savon koulutuskuntayhtymän ja TTS Työtehoseuran kanssa. Vuonna 2021 vertaisarviointiparina on Turun aikuiskoulutuskeskus. Vertaisarvointien tavoitteena on tunnistaa toiminnasta vahvuuksia ja kehittämiskohteita, lisätä yhteistyötä oppilaitosten välillä sekä oppia muilta ja jakaa hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

Neuvonen Satu
Kehitysjohtaja
Puh. +358447906331
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti
Mattila Merja
laatuasiantuntija
Puh. +358447906103
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti