Kevään Urabooster-koulutus saatiin menestyksekkäästi päätökseen

Kevään Uraboosterin opiskelijoiden keskuudessa vallitsi iloinen tunnelma, kun urakan päätöstä juhlistettiin pullakahvein. Urabooster on korkea-asteen jatko-opintoihin pyrkiville, välivuotta viettäville, pirkanmaalaisille nuorille järjestettävä koulutus, joka tarjoaa työkokemusta sekä valmiuksia jatko-opintoihin.

Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon osan omiin suunnitelmiinsa sopivalta alalta. Suurin osa kevään ryhmästä suoritti koulutuksensa liiketalouden alalla. Osatutkintoja suoritettiin myös turvallisuus-, sähkö- sekä sosiaali- ja terveysalalta. Tavoitteena on tulevaisuudensuunnitelmien selkiytyminen sekä jatko-opintopaikkaan vaadittavien valmiuksien lisääminen.

Positiivista palautetta

Uraboosteria on järjestetty TAKKissa jo useamman vuoden ajan, ja siitä saatu palaute on ollut lähes yksinomaan positiivista. Myös nyt valmistuneen ryhmän antamasta palautteesta välittyi tyytyväisyys. Useat opiskelijat olivat kokeneet koulutuksen hyödylliseksi tulevaisuudensuunnitelmien ja jatko-opiskelun kannalta. Uraboosterin koettiin myös parantaneen itsetuntoa työelämässä.

-Sain koulutuksesta apua jatkovalintoihin. Koulutus lisäsi tietoa ja kasvatti motivaatiota tehdä suunnitelmia. Ilman Uraboosteria en olisi hakenut kahta koulupaikkaa.

- Tutkinnon suorittaminen oli antoisaa ja itsetuntoa vahvistavaa. Epävarmuus omasta riittämättömyydestä katosi, kun huomasin tekeväni tarpeeksi. Ymmärsin, että osaan tehdä monenlaista työtä ja osaan paljon enemmän kuin uskoin.

Vertaistukea ja käytännön oppia

Urabooster alkaa lähiopiskeluna toteutettavalla orientaatiojaksolla. Sen aikana mm. tutustutaan erilaisiin uravaihtoehtoihin, verkostoidutaan ja laaditaan henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat.

-Orientaatiojakso oli tärkeä, koska vertaiskokemus auttoi tuntemaan, että samalla viivalla on muitakin, jotka ovat yhtä epävarmoja tulevaisuudestaan, eräs opiskelija kommentoi.

Vertaiskokemuksen lisäksi kiitosta orientaatiojaksolla keräsi työnhaun asiakirjojen, CV:n ja työsopimuksen, läpikäynti ja laatiminen.

Oleellinen osa Urabooster-koulutusta on työpaikoilla suoritettava käytännön työssäoppimisjakso. Opiskelijat kokivat työssäoppimisen tarjoavan hyödyllistä työkokemusta ja oppia käytännön työtehtävistä. Muutamat opiskelijat kertoivat myös saaneensa kesätöitä työssäoppimisjaksonsa avulla.

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?

Uraboosterin saama hyvä palaute ja positiiviset kokemukset mahdollistavat koulutusten jatkumisen. Jos siis korkeakoulun ovet eivät vielä auenneet on Urabooster loistava vaihtoehto välivuodelle. Seuraavat Uraboosterit löydät täältä.

 

 

Tilaa uutiskirje!

Valitse kiinnostavat aiheet ja tilaa!