Osaamista tuulivoima-alan asennus- ja ylläpitotöihin

15.12.2023 - 31.3.2025

Toteuttaja

TAKK

Rahoittaja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Hankkeen tavoitteet

Hankkeella mahdollistetaan tuulivoima-alan työntekijöiden tai alasta kiinnostuneiden osaamisen kehittäminen työelämälähtöisesti. Hankkeessa järjestetään koulutusta, jonka tavoitteena on antaa opiskelijoille tuulivoima-alan rakennus- ja ylläpitotyötehtävien edellyttämiä tietoja ja taitoja. Osaamispalvelun avulla parannetaan opiskelijoiden kykyjä toimia alalla nykyistä tehtäväänsä vaativimmissa tehtävissä tai parantaa heidän työmarkkinakelpoisuuttaan. Koulutuksen avulla lisätään pääsääntöisesti sähköalan perustutkinnon suorittaneille lisäosaamista tuulipuiston sisäverkoista ja niiden ylläpidosta sekä rakentamisesta, kuituverkosta, mekaanisista ylläpitotöistä sekä turvallisuudesta alan yritysten ja asiakaskunnan tarpeet huomioiden.

Koulutuksen sisältö:

  • Tuulipuiston sähköasennukset, kuituverkkorakentamisen perusteet sekä sisäverkon käyttötyöt
  • Tuulipuiston ylläpitotyöt (mm. sähköiset komponentit, hydrauliikka, voiteluhuolto)
  • Käyttöönottomittauksien ja sähköverkon suojausten perusteet
  • Sähköasemarakentamisen, sisäverkon varusteasennusten sekä kaapeloinnin perusteet
  • Tarvittaessa alalla tarvittavaa englannin kielen koulutusta
  • GWO turvallisuuskoulutus (4pv), lupakortit (työturva, jännitetyö<1 kV, SFS6002, tulityö)
  • Asiantuntijaluennoitsijoina toimivat sähkö- sekä kunnossapitoalan ammattilaiset Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta sekä alojen konsultointiyrityksistä. Tässä koulutuksessa voi suorittaa yhteisten opintojen lisäksi vain rakentamisen tai ylläpitotöiden moduulit.

TAKKin yhteyshenkilö

Kivelä Janne
projektipäällikkö
Puh. +358447906594
Sähköala
Lähetä viesti