Opitaan sitä mitä tarvitaan – joustavasti toteuttaen

Henkilökohtaiset kontaktit ja vuorovaikutus toimivat esimerkillisesti TAKKin ja Tampereen Voimian välillä, kun ateria- ja puhtausalan ammattilaisten moniosaamista ja palveluajattelua tuetaan koulutuksella jatkuvassa muutoksessa.

- Koulutuksen räätälöitävyys ja joustavuus ovat keskeisiä toimintatapoja vastatessamme työyhteisöjen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Luomme koulutuksen yhdessä yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa tarvelähtöisesti, TAKKin yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen sanoo.

- Tuomme koulutuksen lähelle ja helposti toteutettavaksi asiakkaalle. Koulutus voidaankin tuoda suoraan työpaikalle ja jakaa useammalle iltapäivälle. Näin toimien kaikki pääsevät koulutukseen, eivätkä arkirutiinit häiriinny, toteaa palvelualan koulutuspäällikkö Eija Järvilahti.

Tampereen Voimia on Tampereen kaupungin liikelaitos, joka tukee kaupungin hyvinvointipalveluita järjestämällä monipuolisia ateria- ja puhtauspalveluita sekä muita asiakkaan tarvitsemia palveluita 150 toimipisteessä ja noin 600 työntekijällä. Voimian liiketoiminta-alueita ovat lasten ja nuorten palveluiden, hoitoalan ja vanhusten palveluiden sekä virastojen ja vapaa-ajan palveluiden tuki. Jälkimmäiseen kuuluu muun muassa virastojen, terveysasemien ja museoiden siivous.

Koulutuksen räätälöitävyyteen liittyvät läheisesti myös aikataulut.

- Voimme itse vaikuttaa siihen, milloin koulutus alkaa ja keitä siihen osallistuu, Voimian asiakkuuspäällikkö Tiina Tamiola kiittelee.

Aikuiskoulutuskeskukseen on hänen mukaansa myös helppo ottaa yhteyttä.

- Kun tunnemme toisemme henkilökohtaisesti, yhteistyö toimii hyvin, Tamiola kertoo.

- Nimetyt yhteyshenkilöt hoitavat meillä asiakkuuksia. Kun Voimiasta tulee pienikin koulutustarvepyyntö tai signaali, hoidan sen verkostossamme eteenpäin ja varmistan, että asia siirtyy vaiheesta toiseen, Hyvönen taustoittaa toimivaa käytäntöä.

- Olemme saaneet tarvitsemaamme koulutusta, emmekä vain sitä, mitä on ollut kouluttajalla tarjolla. Kerromme tarpeistamme ja saamme sen mukaista koulutusta, Voimian palvelutuotantopäällikkö Susanna Järvinen vahvistaa.

Kun työ tai sen sisältö muuttuu, syntyy tarve kouluttaa henkilöstöä. Voimian edeltäjän Tampereen Aterian toiminta muuttui, kun ateria- ja puhtauspalvelun yhdistävä monipalvelutyö tuli aluksi päiväkoteihin. Myöhemmin Tampereen tilakeskuksen siivoustuotanto siirtyi kokonaan Voimialle. Puhtauspalvelun osaajia alettiin kouluttaa ateriapalvelun tehtäviin ja päinvastoin.

Voimia ottaa vuosittain vastaan myös runsaasti työssäoppijoita, jotka voivat taitonsa osoitettuaan saada työpaikan.

- Työtä on tarjolla, Tamiola ja Järvinen vakuuttavat.

- Laadimme lisäksi henkilökohtaisia urapolkuja. Niihin liittyvistä koulutustarpeista saamme tietoa kehityskeskusteluissa. Esimerkiksi tarve turvallisuuskoulutukselle tuli esille näissä keskusteluissa, Tamiola kertoo.

Taustalla olivat työntekijöiden uhkaaviksi kokemat tilanteet, joissa pahimmassa tapauksessa olisi voinut olla oma tai muiden turvallisuus uhattuna. Ratkaisuksi rakennettiin yhdessä TAKKin kanssa turvallisuusasioita käsittelevä henkilöstökoulutus, johon osallistui yli 300 työntekijää. Koulutuksessa työntekijät saivat varmuutta ja osaamista TAKKin asiantuntijoilta haastavissa asiakaspalvelutilanteissa toimimiseen.

- Koulutuksissa yhdistyy tarve, työtehtävän vaatimukset ja ajankohtainen uusi oppi, Tamiola tiivistää koulutuksen yhteyden nykyaikaiseen työelämään.

Juttu on julkaistu alun perin Pirkanmaan parhaaksi -lehdessä 24.5.2017.


Lue lisää puhdistus- ja kotityöpalveluista

Lisää TAKKin yritysyhteistyöstä