Turvallinen oppimisympäristö

2.5.2024-31.12.2025

Rahoittaja

Sisäinen hanke

Toteuttajat

TAKK

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa kootaan oppilaitoksen turvallisuutta edistäviä toimintamalleja, joissa huomioidaan tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja turvallisuus TAKKissa. Tavoitteena on hyvällä ennakoinnilla ja ehkäisevällä toiminnalla varmistaa turvallinen opiskelu- ja työympäristö kaikille meille.

Kehittämisen teemat

  1. Turvallinen oppimisympäristö
  2. Turvallisuusosaamisen lisääminen ja yhtenäisen turvallisuuskulttuurin kehittäminen.

Henkilöstölle tullaan järjestämään koulutusta mm. haastaviin kohtaamistilanteisiin ja ei-toivottujen ilmiöiden tunnistamiseen. Opiskelijaturvallisuudesta laaditaan prosessikuvaus, ja kehitetään mm. opiskelijoille suunnattua turvallisuusviestintää. Hankkeessa benchmarkataan kehittämistyön pohjaksi muiden oppilaitosten hyviä turvallisuuskäytänteitä.

TAKKin yhteyshenkilö

Mertaniemi Jukka
kouluttaja/koulutussuunnittelija
Puh. +358447906302
Turvallisuus
Lähetä viesti