Turvallisuus ja työsuojelu

On tärkeää, että jokainen noudattaa työsuojelusta ja muusta turvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä ja käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä. Vastuukouluttajan velvollisuus on heti koulutuksen alussa esitellä TAKKin turvallisuusohjeistus ja kertoa palo- ym. turvallisuusmääräyksistä. Varmista myös itse, että tunnet poistumisreitit. Älä käytä hissiä palon sattuessa. Turvallisuusasioissa TAKKilla on yhteistyökumppanina oma lähipoliisi.