Kriisitilanteet

TAKKissa toimii kriisityöryhmä, joka on osa TAKKin työsuojelutoimintaa.

Sen tehtävänä ja tavoitteena on

  • vahvistaa oppilaitosyhteisömme kykyä selvitä vaikeissa tilanteissa
  • säilyttää kaikissa tilanteissa oppilaitosyhteisömme toimintakyky
  • tukea opiskelijoidemme ja työtovereidemme toipumista sekä
  • auttaa heitä selviytymään kohtaamiensa kriisien yli
  • tunnistaa ja ennaltaehkäistä vaikeiden tapahtumien aiheuttamia henkisiä ja ruumiillisia haittavaikutuksia.

Kriisiryhmästä ja avusta kriisitilanteissa saat tarvittaessa tietoa kouluttajiltasi.