Vastuullisuuden painopisteet

Tampereen rakentaja ja kumppanuudet

Alueellisiin erityispiirteisiin vastaaminen

Kykenemme vastaamaan Tampereen seudun nopeaan kehitykseen ja valtakunnallisiin osaamistarpeisiin.

Vastuullinen tilauskoulutus

Koulutukset toteutetaan eettisesti kestävästi ja edistetään opiskelijoiden kiinnittymistä alueelle.

Hyvä hallinto ja vakaa taloudellinen pohja

Good Governance -käytännöt, tehokas ja matala organisaatio, taloudellisesti järkevä toiminta, vastuulliset hankinnat.

Energiatehokkaat tilat ja opetusvälineet

Tilankäytön optimointi, ajantasaisuus ja riittävä laatu, kestävät energiaratkaisut, oppilaitosyhteistyö.


Mittarit

→ Työelämäpalautteen työpaikkaohjaajien kysely sekä työpaikkakysely

→ Tilauskoulutusten opiskelijapalaute ja opiskelijoiden työllistyminen

→ Taloudellinen tulos

→ Hiilijalanjälki/opiskelijatyöpäivä.