Kestävää korjausrakentamista

15.4.2024 - 30.4.2025

Toteuttaja

TAKK

Rahoittaja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti korjausrakentamisen ja purkuliiketoiminnan osaamista eri työntekijäryhmissä, jotta tätä kautta voidaan vauhdittaa kiertotalouden toteutumista rakennusalalla ja saavuttaa rakentamiseen liittyvät kierrätys- ja uusiokäyttötavoitteet. Hankkeessa kehitetään korjausrakentamisen ja purkamisen osaamista suunnittelijoiden, käytännön osaajien sekä rakennusmateriaalien kierrättäjien tasolla. Tällä tavoitellaan kiertotalousosaamisen ja -ymmärryksen lisääntymistä koko korjausrakentamisen ja purkamisen ekosysteemissä.

Hankkeessa toteutetaan täydentävää koulutusta, jossa painotetaan laadukkaan korjausrakentamisen teorian lisäksi myös konkreettista purkamistyötä, ehjänä purkamista sekä uusiomateriaalien tunnistamista ja laatuvaatimuksia käytännössä. Suunnittelijaosaamisen sisältöjä ovat muun muassa alan laatuvaatimukset ja kiertotalouden periaatteet huomioiva suunnitteluosaaminen; painottaen purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitysten tekemistä ja ehjänä purkamisen suunnitteluosaamisen lisäämistä. Ekosysteemiosaajan tasolla lisätään ymmärrystä korjausrakentamisen ja purkumateriaalien kiertotalousekosysteemin kehittämiseen.

TAKKin yhteyshenkilö

Leván Rauno
kouluttaja
Puh. +358447906577
Energia ja ympäristö
Lähetä viesti