Mielenterveyskuntoutujasta kokemusasiantuntijaksi

Mielenterveyden ongelmat ovat nousseet 2000-luvulla suurimmaksi työkyvyttömyyttä aiheuttavaksi sairausryhmäksi Suomessa. Yhteiskunta on kuitenkin pystynyt varsin rajallisesti tarjoamaan mielekästä tekemistä osatyökykyisille kansalaisilleen.

Perinteisten tuki- ja suojatöiden lisäksi tarvitaan uusia avauksia - sellaisia, jotka kiinnostavat pitkällekin kouluttautuneita kuntoutujia, TAKKin kouluttaja ja kokemusasiantuntijakoulutuksen kehittäjä Petri Karoskoski tuo esiin.

Kokemusasiantuntijaksi kouluttautumalla mielenterveyskuntoutuja voi saada elämäänsä mielenkiintoista tekemistä ja kokea jälleen olevansa hyödyllinen yhteiskunnan jäsen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt kokemusasiantuntijaksi henkilön, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä.

Kokemusasiantuntijalle on sosiaali- ja terveysalalla paljon käyttökohteita ja kysyntää. Hän voi toimia palvelujen käyttäjien äänenä alan organisaatioiden kehittämistyössä tai olla mukana selvittämässä laatusuositusten toteutumista mielenterveyspalveluiden järjestämisessä. Kokemusasiantuntija rooli voi myös olla ammattiohjaajan työparina psykiatrisissa ryhmätoiminnoissa tai sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa ammattilaisen rinnalla, ”käytännön äänenä”.

Kokemusasiantuntijana ihminen voi päästä takaisin kiinni arkielämään, pois sairauden ympärillä pyörimisestä.

Masennuksen läpikäynyt ihminen ei onnistuneesta hoidosta ja terapiasta huolimatta aina pysty palamaan entiseen ammattiinsa, vaikka hänellä olisi työkykyä ja -halua runsaastikin jäljellä, Karoskoski muistuttaa.

Osallistuminen aikuiskoulutukseen kuuluu aikuisen ihmisen normaaliin arkeen ja voi itsessään olla kuntoutujalla varsin positiivinen kokemus. Sen kautta voi samaistua muihin aikuisopiskelijoihin. Elämään tulee sisältöä sairauden värittämän maailman ulkopuolelta.

Koulutuksesta identiteetin rakennusaineksia

TAKK on alan edelläkävijä, joka on kouluttanut kokemusasiantuntijoita vuodesta 2001 lähtien. Lyhyemmistä koulutusjaksoista on kehittynyt ajan saatossa vuoden mittainen koulutus.

TAKKin kehittämät hyvät käytännöt on huomioitu myös ministeritasolla. Kokemusasiantuntijakoulutuksen laajentamista suositeliin sosiaali- ja terveysministeriön tekemässä mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa vuosille 2009 - 2015.

Koulutus on tärkeä osa kokemusasiantuntijuutta. Elämän monella lailla kolhima kuntoutuja ei voi ryhtyä asiantuntijaksi valmentautumatta.

Itsetunto on usein alamaissa ja olo kaikkea muuta kuin asiantunteva. Kouluttautumisen kautta mielenterveyskuntoutuja saa aineksia identiteettinsä uudistamiseen ja tukea kokemuksensa työstämisessä asiantuntijuudeksi, Karoskoski tiivistää.


Kokemusasiantuntijakoulutus ei ole työsuhteeseen johtava tutkinto, vaan kuntouttavaa ja mielenterveyttä ylläpitävää toimintaa.

Kokemusasiantuntojakoulutusta järjestetään vain tilauksesta esim. järjestöille, yhdistyksille, yrityksille ja muille organisaatioille. Kysy tarjousta!