Täsmäkoulutuksella vastataan Carunan tarpeeseen

Sähköverkon suunnittelijakortti -koulutus on rakennettu alusta asti Carunan ja TAKKin yhteistyönä. Suomen johtavan sähkönsiirtoyhtiön Carunan urakoitsijoille suunnattu koulutus sai alkunsa, kun yrityksen omaisuudenhoitoyksikkö vietti kehittämispäiväänsä TAKKin sähkökentällä. Sähkökentän puitteet ja kouluttajien osaaminen vakuuttivat carunalaiset yhteistyöhön TAKKin kanssa.

Koulutuksen suunnittelu käynnistettiin nollatilanteesta vajaa vuosi sitten. Yksi neljäpäiväinen sähköverkon suunnittelijakortti -koulutus on jo ehditty pitää, ja elokuussa käynnistyi toinen. Koulutuksen sisältöjä hiottiin ensimmäisen koulutuksen kokemusten pohjalta, ja muokkausta tehdään edelleen sitä mukaa, kun tarvetta ilmenee. – Meille on tärkeää vastata yksittäisissä yrityksissä nouseviin koulutustarpeisiin joustavasti, kertoo kouluttaja Jaana Harju TAKKista.

Perustana Carunan toimintamallit

Koulutus on suunnattu Carunan urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille, ja siinä urakoitsijat opastetaan Carunan ohjeistuksiin ja menettelytapoihin.

Caruna on omassa toiminnassaan keskittynyt ennen kaikkea omaisuudenhoitoon, ja verkkojen sähköisestä suunnittelusta vastaavat suurelta osin Carunan urakoitsijat. Samaan aikaan on meneillään laajamittainen säävarman verkon rakentaminen, jossa ilmajohtoja muutetaan kovaa vauhtia maakaapeloinneiksi. Muuttuneessa tilanteessa on ratkaisevan tärkeää, että urakoitsijat ja aliurakoitsijat hallitsevat Carunan toimintamallit ja verkkosuunnittelu tehdään Carunan ohjeistusten mukaisesti.

– Yhteistyö meidän ja urakoitsijoiden välillä on kaiken a ja o, kun kyseessä ovat monesti jopa kymmenien miljoonien urakat, toteaa Carunan hankepäällikkö Pekka Vierimaa.

– Yhteistyössä tehtävän suunnitteluvaiheen onnistuminen ratkaisee koko urakan kannattavuuden.

Koulutuksessa keskitytään oleelliseen

Koulutuksen toteutuksessa ovat mukana sekä TAKKin että Carunan asiantuntijat. Molempien paras osaaminen on valjastettu käyttöön. Lisäksi hyödynnetään tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita, mm. elokuun koulutuksessa on mukana ELY-keskuksen asiantuntija kertomassa tuoreeltaan heinäkuussa muuttuneesta ohjeistuksesta.

Tarve koulutukselle on valtava: elokuun koulutukseen tulijoita olisi ollut paljon enemmän kuin voitiin ottaa, ja kyselyjä seuraavan ajankohdasta on jo tullut. Jatkossa koulutuksia on tarkoitus toteuttaa aiemman osaamisen perusteella eriytettyinä, 1–4 päivän pituisina täsmäpaketteina.

– Alkujaan koulutukselle asettamamme tavoitteet on saatu hyvin toteutettua, ja sana koulutuksesta on kiirinyt urakoitsijoiden keskuudessa, Vierimaa kertoo tyytyväisenä.  

– Meille tärkeää on se, että koulutusta voidaan muokata ja muuntaa myös kesken matkan, jos tarvetta siihen ilmenee. TAKKin kanssa yhteistyö on sujunut alusta asti ja tarpeisiimme on pystytty vastaamaan.


Lue lisää sähköalasta