Ensimmäiset edunvalvojat valmistuivat TAKKista

Edunvalvojan tehtävä on vastuullinen ja vaatii monipuolista osaamista. Tähän asti siinä on toimittu monenlaisilla koulutus- ja työtaustoilla. Nyt edunvalvojille on tarjolla alan vaatimuksia vastaava koulutus.

Edunvalvonta on vastuullista työtä

Edunvalvoja huolehtii ja valvoo päämiehen etua joko hänen kanssaan tai hänen puolestaan. Kyseessä on vastuullinen tehtävä, jolla autetaan henkilöitä, jotka eivät itse kykene huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Syynä voi olla esimerkiksi sairaus tai korkea ikä.

Työssä tarvitaan monenlaista osaamista laintuntemuksesta sijoittamiseen ja sosiaaliturvaan, mutta aiemmin tehtäviin ei ole ollut varsinaista koulutusta.

Koulutus valmistaa edunvalvojan työhön

TAKKissa käynnistettiin syksyllä 2015 ensimmäinen edunvalvojakoulutus, joka antaa perusvalmiudet edunvalvojana toimimiseen.

Edunvalvojan koulutuksessa perehdytään mm. avioliitto- ja kuolinpesälainsäädäntöön, sijoitusvaihtoehtoihin, yhtiölainsäädäntöön ja kiinteistöasioihin sekä hoitolaitosyhteistyöhön. Koulutuksen suorittanut edunvalvoja tietää omat vastuunsa ja velvollisuutensa sekä rajapinnat muihin toimijoihin ja toimii päämiehensä etu mielessään.

- Osa edunvalvojista on ammattimaisesti toimivia yleisiä edunvalvojia, mutta usein edunvalvojaksi asetetaan valvottavan läheinen tai sukulainen. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa riittävä osaaminen kaikille edunvalvontatehtäviä hoitaville, kertoo kouluttaja, varatuomari Anna-Maija Eskola.

Koulutus soveltuu varsinaisten edunvalvojien lisäksi myös henkilöille, jotka kohtaavat edunvalvonta-asioita omassa työssään. Koulutukseen ei ole varsinaista pääsyvaatimusta ei ole, mutta mm. talous- ja sosiaalialan tuntemuksesta on hyötyä edunvalvojan työssä.

Koulutus kestää neljä kuukautta, ja siihen sisältyy sekä lähipäiviä TAKKissa että verkko-opiskelua ja etätehtäviä. Lopuksi suoritetaan tentti, jossa edunvalvojan ammattitaito testataan.


Elämänkokemus eduksi edunvalvojalle

Taloushallinnon tehtävissä työskennellyt Ulla Koljander on toiminut vanhempiensa edunvalvojana. Vastuullinen ja tärkeä toiminta on ollut palkitsevaa, joten Ulla alkoi opiskella alaa työllistymismielessä. Koulutuksen jälkeenkin vieraan ihmisen edunvalvojaksi ryhtyminen tuntuu isolta askeleelta.

- Edunvalvonnan merkityksen ymmärtää kunnolla vasta, kun ensimmäisen kerran ottaa toisen asiat hoitaakseen. Vieraan ihmisen edunvalvojana voisin toimia kokemuksen hieman kartuttua. Edunvalvojan sihteerin pesti tuntuisi aluksi sopivalta.

Edunvalvojan asiakkaita on moneen lähtöön, joten tarpeet ja vaatimukset vaihtelevat valtavasti. Ulla arvelee, että nuorempana edunvalvonta olisi ollut paljon haastavampaa.

- Elämänkokemuksen katson tässä työssä eduksi!


Tutustu edunvalvojakoulutukseen

Lue lisää liiketalouden ja kaupan alasta