TAKKin maahanmuuttajakoulutus juhli kolmekymppisiä vuonna 2019

TAKKissa ja Tampereella on järjestetty maahanmuuttajakoulutusta 30 vuoden ajan. Koulutukset käynnistyivät vuonna 1989, kun Tampereelle päätettiin ottaa 50 vietnamilaista pakolaista. Osmo Moilanen oli käynnistämässä ensimmäistä koulutusta TAKKissa. Moilanen on työuransa aikana päässyt seuraamaan maahanmuuttajakoulutuksen muutosta pakolaiskursseista nykymuotoiseksi kotoutumiskoulutukseksi, jossa kotoutuminen on tuotu lähelle ammatillista koulutusta ja työelämää.

Moilanen nimitettiin aikuisten pakolaiskoulutuksen koordinaattoriksi Tampereelle vuonna 1988. Hän oli mukana 70-henkisessä työryhmässä, joka valmisteli pakolaisten vastaanottoa. Työryhmää veti apulaiskaupunginjohtaja Arvo Sipilä. Vietnamilaiset saapuivat Tampereelle elokuun lopussa 1989, ja koulutus käynnistyi kaksi viikkoa sen jälkeen.

- Oppia koulutuksen järjestämiseen haettiin Turusta ja Helsingistä, joissa koulutukset olivat käynnistyneet vähää aiemmin, muistelee Moilanen.

Ensimmäinen koulutus oli 5 kuukauden mittainen, 5 päivää viikossa ja 5 tuntia päivässä. Suomen kieltä opiskeltiin 20 ja yhteiskuntatietoa 5 tuntia viikossa. Koulutettavia aikuisia oli yhteensä 30, joista muodostettiin kolme 8-12 opiskelijan ryhmää. Osa vanhemmista opiskelijoista oli luku- ja kirjoitustaidottomia, nuoremmista osa osasi jonkin verran englantia. Tulkki oli apuna koulutuksessa 10 tuntia viikossa, joskin apu saattoi olla joskus hieman kyseenalaista.

- Ensimmäisten tulkkien suomen kielen taito oli varsin heikkoa eikä heillä aina tuntunut löytyvän yhteistä kieltä myöskään tulkattaviensa kanssa. Myöhemmin kyllä saatiin hyviäkin tulkkeja.

Koulutuksessa tehtiin tutustumiskäyntejä eri viranomaisiin ja eri tahot, mm. poliisi kävivät esittäytymässä koululla. Hervannan lähiöpoliisi kävi puhumassa turvallisuuskysymyksistä, erityisesti liikenneturvallisuudesta. Pyöräilysäännöistä ja -turvallisuudesta pidettiin poliisin kanssa palaveria useammankin kerran: Suomessa kun ei yleensä saa pyörän päällä kuljettaa koko perhettä.

- 90-luvun alussa elettiin nousukautta ja kurssiltakin osaa opiskelijoista houkuteltiin jopa kesken kurssia töihin. Suhtautuminen vietnamilaisiin oli muutenkin pääosin positiivista, syksyllä TAKKista eläkkeelle jäänyt Moilanen kertoo.

Maahanmuuttajakoulutus on kolmenkymmenen vuoden aikana kasvanut ja kehittynyt vauhdilla sitä mukaa, kun maahanmuutto on kasvanut. Opiskelijajoukko on monimuotoistunut monella tapaa: kansallisuuksia on 50-60, opiskelijoita vuosittain n.700 ja maahantuloperusteet ovat moninaisia: työ, ihmissuhde, turvapaikka. TAKK on ollut aktiivisesti kehittämässä suomalaista kotoutumis- ja muuta maahanmuuttajakoulutusta. Nykymallissaan kotoutumiskoulutus on tuotu lähelle ammatillista koulutusta ja työelämää.

Juhlavuoden aikana kerroimme tarinoita maahanmuuttajakoulutuksen historiasta ja nykypäivästä. Ääneen pääsivät kouluttajat, opiskelijat ja yhteistyökumppanit. Matkan varrelle on mahtunut monenlaista mutkaa ja sattumusta. Julkaisut löydät somekanavista hästägillä #kotoutumiskoulutus30


Lue lisää maahanmuuttajakoulutuksesta