Yrityskehittäjät yrittäjien palveluksessa

Suomea ja Pirkanmaata rakennetaan yrittäjien unelmien ja ponnistusten varaan. Yrittäjät kaipaavat rinnalleen ketteriä yrityskehittäjiä ja kustannustehokkaita tukipalveluja. Pirkanmaan Broker-ohjelmalla koulutetaan osaavia kehittämiskumppaneita yritysten palvelukseen.

- Meneillään on iso rakennemuutos, ja Suomi tarvitsee kipeästi uusia kasvuyrittäjiä, toteaa Suomen tilanteesta toimitusjohtajaMatti Härkönen Broker-ohjelman kehittäneestä Kasvun Roihu Oy:stä.

Yrityspalvelut eivät ole muuttuneet samaa tahtia yrittäjien toimintaympäristön kanssa. Nyt tarvitaan uudenlaista osaamista. Sen osaamisen nostaminen sekä yritysten menestyminen ovat Broker-ohjelman ydintä. Broker-ohjelmalla valmennetaan yrityskehittäjiä, joilla on ajantasainen näkemys yrittäjien käytössä olevista palveluverkostoista ja kehittämistyökaluista.

- Brokerin tärkeänä tehtävänä on seuloa yrittäjille suunnattuja kehittämispalveluja ja toimia uusien ovien avaajana, kertoo Härkönen.

Pirkanmaan Broker

Kasvun Roihu on toteuttanut useita Broker-ohjelmia eri puolilla Suomea. Keväällä päättynyt Pirkanmaan Broker toteutettiin Kasvun Roihun, TAKKin ja Tredun oppisopimuskeskuksen yhteistyönä.

Ohjelmaan osallistui yrityskehittäjiä mm. Pirkanmaan ELY-keskuksesta ja TE-toimistosta, alueen oppilaitoksista, Pirkanmaan yrittäjistä sekä itse yrittäjinä toimivia. Asiantuntija Anne Linnakari Pirkanmaan TE-toimiston yrityspalveluista ohjautui mukaan esimiehensä kannustamana. Linnakarin yhteistyöyritykseksi valikoitui maaliskuussa 2014 perustettu Foreme Oy, jota luotsaavat eteenpäin Outi Himanen ja Erkko Mäenpää.

Foreme yhdistää molempien osaamiset: Himanen on fysioterapeutti, joka on erikoistunut ikäihmisiin, esteettömyyteen ja aktiivisuuden tukemiseen, Mäenpää puolestaan on rakennusinsinööri. Yhteisenä kiinnostuksen kohteena heillä on esteettömyys tai linjakkuus, josta he mieluummin puhuvat.

- Meille esteettömyys on sitä, että se otetaan linjakkaasti mukaan rakennussuunnittelussa. Tavoitteena on luoda turvallinen ja aktiivisuuteen kannustava, mutta silti esteettinen elinympäristö kotiin ja lähiympäristöön.

Neutraali, ulkopuolinen näkemys

Linnakarin kumppaniksi Broker-ohjelmaan yritys lähti tilanteessa, jossa toiminnan kehittäminen käynnistyi lähes nollatilanteesta.

- Huomasimme aika pian, että on typerää yrittää tehdä asioita yksin, kun tukea on saatavissa, Mäenpää toteaa.

- Ilman Annea toimintamme olisi ollut paljon pienempää. Nyt meillä on tiedossa erilaiset rahoituskanavat ja rahoitussuunnitelman lisäksi tehtynä kahden vuoden toimintasuunnitelma, johon on kirjattu mm. tila-asiat ja henkilöstöön liittyvät tavoitteet.

- Anne on tuonut tekemiseemme neutraalia, ulkopuolista näkökulmaa. Hän on sanonut suoraan, mitä ideoita kannattaa lähteä viemään eteenpäin, ja mitä taas laittaa vielä pöytälaatikkoon kehittymään, kertoo Himanen yhteistyöstä.

- Yrittäjänä on tärkeää koko ajan tarkkailla suuntaa, johon ollaan menossa ja ohjata tarpeen mukaan kurssia uuteen suuntaan. Tätä helpottaa, jos tilannetta peilaa välillä ulkopuolisen silmin.

Yhteistyö jatkuu

Linnakari lähti Brokeriin epäillen mukaan, mutta ennakkoluulot osoittautuivat vääriksi. Opiskelu oli aikuismaista ja sisällöistä sai omaan työhön uutta näkökulmaa, vaikka Linnakarilla on pitkä kokemus takanaan. Hän on kasvanut yrittäjäperheessä, ja hänen työuransa on vahvasti linkittynyt yrittäjiin ja yrittäjyyteen.

- Ymmärrän yrittäjän kohtaamat haasteet ja mahdollisuudet. Oikeiden yhteistyöverkostojen löytyminen on avaintekijä yrityksen kehittämisessä, hän toteaa.

- Parasta työssäni on päästä kulkemaan yrittäjän rinnalla kohti yhdessä mietittyjä tavoitteita.

Foreme Oy:n seuraavat aluevaltaukset ovat jo työn alla. Tulevasta ei voi vielä enempää paljastaa, mutta Linnakarilla on niissäkin ratkaisevan tärkeä rooli sparraajana ja kannustajana.

Tavoitteena Mäenpäällä ja Himasella on se, että Foreme on kahden vuoden päästä moniammatillinen yritys ja tunnettu geriatrisen puolen erikoisosaaja. Yritysneuvonnasta ja Broker-ohjelmaan mukaan lähtemisestä molemmilla on vain hyvää sanottavaa.

- Vaikka yritysneuvontaan satsaisi vain kaksi tuntia kuukaudessa, niin jo sillä toiminta kehittyy. Yrittäjä, älä jää yksin!, Mäenpää ja Himanen kannustavat.


Juttu on alunperin julkaistu Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä elokuussa 2015.

Lue lisää yrittäjyyskoulutuksista