Siivoustyönmitoitus antaa suuntaviivat arjen työn onnistuneeseen suunnitteluun

TAKK ja HH-kiinteistöpalvelut Oy toteuttivat yhteistyönä Karvian seurakunnan toiveisiin vastaavan siivoustyön mitoituksen. TAKK on aiemmin toteuttanut vastaavanlaisen mitoitusprojektin mm. Huittisten seurakunnan kanssa. Huittisista sana onnistuneesta projektista oli kiirinyt Karvialle.

Karvian seurakunnan talouspäällikkö Marjatta Rämö otti yhteyttä TAKKin yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvöseen, joka lähti viemään asiaa eteenpäin. Kumppaniksi Hyvönen sai houkuteltua HH-kiinteistöpalvelut, kun palvelujohtaja Hannele Salminen innostui projektista. Mitoitustyön käytännön toteutuksesta vastasi HH:n palvelusuunnittelija Elina Niemi-Silmonen.

- Teemme tiiviisti yhteistyötä muutenkin ja tutun kumppanin kanssa oli helppo tarttua tähänkin uuteen haasteeseen, Hyvönen ja Salminen toteavat projektin lähtökohdista.

Yksityiskohdat ratkaisevat

Ensimmäisenä selvitettiin Karvian seurakunnan tarpeita ja toiveita, ja mitoitusprojekti suunniteltiin räätälöidysti niiden pohjalta. Karvialla haluttiin poikkeuksellisen yksityiskohtainen mitoitus, jossa tilat käytiin läpi niin sanotusti tuolitasolla.

- Oli tosi kiva päästä tekemään näin yksityiskohtainen mitoitustyö, toteaa Niemi-Silmonen tyytyväisenä.

Mitoitustyön lähtökohtana toimi tilojen pohjapiirustus ja lisäksi tehtiin käyttöasteen kartoitus tutustumalla tiloihin Karvialla. Sen perusteella määriteltiin työmäärämitoituksen yksityiskohdat, mm. se minkälainen siivous, millä tiheydellä ja millä välineillä kussakin tilassa on tarpeen.

Mitoituksen tekemisessä käytettiin siihen tarkoitettua tietokoneohjelmaa, jonne kaikki oleelliset tiedot syötetään. Ohjelma ei kuitenkaan tunnista poikkeustilanteita kuten kesäsulkuja. Ne täytyy huomioida mitoituksessa erikseen.

- Seurakunnalla on monenlaisia tiloja hyvin erilaisilla käyttöasteilla. Se teki tästä projektista keskivertoa haastavamman, kun tiloihin räätälöitiin tehtäviä melko paljon, Niemi-Silmonen kertoo.

Ytimessä asiakkaan tarve

Valmiissa mitoitustyössä on laskettu tarkat aika-arviot jokaisen työn ja työvaiheen suorittamiselle. Kyse on maksimiajoista, jotka kuhunkin tehtävään ovat käytettävissä. Usein mitoitustyön tekemiseen yhdistyykin neuvontaa ja opastusta uusiin menetelmiin ja välineisiin työn joutuisuuden varmistamiseksi.

Siinä kohtaa vastuu siirtyy TAKKille. Kouluttajat laativat siivoustyöntekijöille osaamiskartoituksen, ja sen pohjalta määritellään, minkälaista ohjausta ja neuvontaa tarvitaan. Toisinaan se voi tarkoittaa myös tutkintokoulutusta tai muuta pidempikestoista ohjausta.

Karvian tapauksessa TAKK ja HH tekivät tilauksen mukaisesti tässä vaiheessa vain varsinaisen mitoitustyön ja sen pohjalta yksityiskohtaiset, kuvalliset työohjeet siivoustyön tekijälle.

- Nämä työohjeet ja mitoitukset ovat juuri sitä, mitä seurakunnassa toivottiin, ja kaikki on tehty niin huolellisesti, kiittelee Marjatta Rämö tyytyväisenä.

Mitoitusta muutostilanteisiin 

Tarkat työohjeet jokaiseen siivouskohteeseen palvelevat nykyisiä työntekijöitä, mutta helpottavat myös uuden työntekijän tai vaikkapa kesäsijaisen perehdyttämistä.

Mitoitustyötä lähdetäänkin usein teettämään muutostilanteissa, kun syystä tai toisesta halutaan tarkistaa siivoustyön kustannuksia, laajuutta ja tulevaisuuden tarpeita. Kyse voi olla vaikkapa pitkäaikaisen siivoojan eläköitymisestä ja uuden henkilön palkkaamisesta tai siivoustyön ulkoistamisesta siivousyritykselle.

Mitoituksen tekeminen auttaa mm. työnsuunnittelussa ja työtehtävien järkevässä toteutuksessa, sekä työnantajaa että työntekijää.

- HH-kiinteistöpalveluissa käytämme työmäärämitoituksia päivittäisessä tarjouslaskennassamme, toteavat Salminen ja Niemi-Silmonen työnmitoituksen merkityksestä omassa työssään.

Karvian tapauksessa mitoituksella haluttiin selvittää siivoustyön laajuus ja puitteet, joissa työtä tehdään.

- Meillä ei ole aiemmin tarkasteltu siivousta näin ammattimaisesti, mutta nyt lähtevät asiat pikkuhiljaa muuttumaan entistä ammattimaisempaan suuntaan, Rämö summaa mitoitusprojektin ytimen.


Lue lisää puhdistus- ja kotityöpalveluista

Lisää TAKKin yritysyhteistyöstä