Yhdessä kohti kotihoidon muutosta

Työssäoppiminen on asenteen ja sitoutumisen näytön paikka

Kun hoitotyössä on jatkuvasti kiire, on pieniin hetkiin panostettava entistä enemmän. Kasvaneet palvelu alueet saivat Akaan kotihoidon hankkimaan lisäkoulutusta työntekijöilleen.

– Ikäihmisten määrän lisääntyessä kotihoidon tarve kasvaa ja työstä tulee fyysisempää. Silti työtä on kehitettävä suuntaan, jossa ihminen kohdataan ja nähdään kokonaisuutena. Kotihoito ei ole vain hoitoa, kertoo vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Eveliina Kiiski Akaan kaupungilta.

Akaassa halutaan paitsi pitää kiinni hyvistä työntekijöistä, myös panostaa näiden osaamiseen. Sote-uudistukseen kaavailtu valinnanvapausmalli ajaa sekin arvioimaan asiakaspalvelun laatua. Akaassa työskentelee 205 vakituista vanhus- ja vammaispalveluiden työntekijää.

Tarpeiden huomiointi onnistuu myös tutkintokoulutuksessa

Vuoden alussa uudistunut laki mahdollistaa nyt täydennyskoulutuksen tutkinnon osa kerrallaan. Akaassa ikäihmisten palveluita tuottavat lähihoitajat ovat saaneet räätälöityä oppisopimuskoulutusta. Lisäksi 15-henkinen kotihoidon muutostiimi valmistui syyskuussa palveluosaajiksi. Kouluttaja löytyi suositusten perusteella.

– Yrityspalveluyksikkömme haluaa vastata tarpeisiin. Sosiaali- ja terveysalan yhteistyöfoorumissamme työnantajat saavat vaikuttaa siihen, millaisia koulutuksia jatkossa tarjoamme, kertoo TAKKin yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen.

– Jaamme myös tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja pidämme infoja yritysten työntekijöille.

Akaaseen palveluosaajavalmennus järjestyi perintövaroilla. Oppisopimuskoulutuksesta työnantajalle ei synny muita kuluja kuin palkat lähiopetuspäiviltä.

– Taloudelliset resurssit ovat niukat. Työpäivien ohessa suoritettava koulutus on tärkeä vaihtoehto, koska jo poissaolojen järjestäminen on haastavaa, toteaa Kiiski.

Kehuja myös koulutettaville

Kiiski on tyytyväinen koulutukseen ja toivoo sujuvalle yhteistyölle jatkoa.

– Olemme saaneet TAKKista paljon ideoita ja helpotusta muutokseen. Jos henkilökunnasta aluksi tuntuikin siltä, että osallistuminen töiden ohella vaatii paljon, on palaute ollut pelkästään positiivista ja innostunutta. Oppien siirtämisessä käytäntöön menee toki hetki, Kiiski sanoo.

– Koulutus on ollut tärkeää myös siksi, että hoitajilla on arjen työssään tosi vähän mahdollisuuksia pohtia keskenään ratkaisuja työn haasteisiin. Hyvinvointialan koulutuspäällikkö Kati Aimonen kehuu myös Akaata toimeen tarttumisesta.

– Kotihoidon ja asiakaspalvelun laatu ovat isoja puheenaiheita koko maassa. Kunnallisella puolella tarpeeseen on herätty yksityisiä hitaammin; Akaa on edelläkävijä. Opiskelijatkin ovat sitoutuneita kehittämiseen, Aimonen toteaa. Kiiski pitääkin tärkeänä henkilöstön panosta työtapojen uudistamiseen.

– Ainoa tapa viedä muutos läpi on ottaa kaikki siihen mukaan. Kysyä: miten te tämän ratkaisisitte?


Palveluosaajapassi®-valmennus

• työnantajien tarpeisiin räätälöity asiakaspalvelukoulutus
• osallistaa henkilöstön parantamaan palvelukohtaamisia
• sisältää työn ohessa suoritettavan kehittämistehtävän
• osallistuja saa henkilökohtaisen Palveluosaajapassin
• toimii organisaation laatumittarina
• pääpaino työssäoppimisessa

Oppisopimuskoulutus, osatutkinto 

• räätälöidään työnantajan tarpeisiin
• sopii täydennykseksi ammatillisen tutkinnon suorittaneille
• opintoja tukee nimetty työpaikkaohjaaja
• osallistuja saa virallisen osatutkintotodistuksen
• osallistujalle ja työnantajalle maksutonta


Lue lisää sosiaali- ja terveysalasta

Tutustu opiskelija- ja yritystarinoihin