Yrityskoulutusten rahoitus

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto rekrytoida uutta tai kouluttaa olemassa olevaa henkilöstöä. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta työnantajalle.

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset ovat yrityksen, työhallinnon ja kouluttajatahon yhteistyössä suunnittelemaa, hankkimaa ja rahoittamaa työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on pitää ihmiset työssä. Asiantuntijamme auttavat sisällön suunnittelussa, neuvovat rahoitushakemuksen tekemisessä ja kokoavat verkostostaan sopivimmat kouluttajat.

Koulutuksen saa nopeimmin käyntiin ottamalla yhteyttä paikalliseen työvoima- ja elinkeinotoimistoon tai ELY-keskukseen.

RekryKoulutus

RekryKoulutus hyvä vaihtoehto silloin, kun työnantajalla on tarve rekrytoida uusia työntekijöitä, mutta sopivia hakijoita ei löydy tai hakijoiden osaamisessa on vielä kehitettävää. RekryKoulutus räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin, ja se antaa opiskelijoille pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinto rahoittavat koulutuksen yhdessä. Työnantajan osuus on 30 prosenttia koulutuksen kustannuksista. Lisätiedot TE-palveluiden nettisivuilta.

TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutuksessa työnantaja kouluttaa olemassa olevaa henkilöstöään uusiin tehtäviin tai muutoin uudistaa henkilöstönsä ammatillista osaamista. TäsmäKoulutus voidaan suunnitella ja toteuttaa räätälöidysti yrityksen tarpeisiin. Olennaista on, että koulutusta kertyy 10 päivää osallistujaa kohti ja sillä tuetaan osallistujan mahdollisuuksia säilyttää työpaikkansa.

Koulutuksen taustalla on usein merkittäviä työpaikan tai yrityksen kehittämistoimenpiteitä. Koulutuksen kustannukset jaetaan työnantajan ja työ- ja elinkeinohallituksen kesken yrityskoon mukaan. Pk-yritykselle tuki voi olla jopa 70 prosenttia koulutuksen kustannuksista. Lisätiedot TE-palveluiden nettisivuilta.

MuutosKoulutus

MuutosKoulutus on tarpeen silloin, kun työnantajalla on lomautus- tai irtisanomistilanne. Koulutukseen kytkeytyy tällöin myös muita työvoimapalveluita. Tuki työnantajalle on 80 prosenttia kustannuksista. Lisätiedot TE-palveluiden nettisivuilta.

Muutosturvapalvelu ja uudelleen työllistymisen tuki

Yritysten muutostilanteisiin tarjoamme TE-palveluiden kumppanina työsopimuslain velvoitteen täyttävää muutosturvapalvelua, jolla edistetään tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen uudelleen työllistymistä. Lue lisää muutosturvapalvelusta työ- ja elinkeinopalveluiden sivuilta.

Yrityksen ja muun organisaation henkilöstön koulutusten rahoittamiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Joskus järkevin tapa voi olla eri rahoitusvaihtojen yhdistelmä.

Soita meille, niin autamme sinua sopivan vaihtoehdon valitsemisessa!

Tuomi Olli-Pekka
yrityspalvelujohtaja
Puh. +358447906230
TAKK yrityspalvelu
Lähetä viesti
Rintala Kimmo
yrityspalvelupäällikkö
Puh. +358447906240
TAKK yrityspalvelu
Lähetä viesti
Hyvönen Rosa
yrityspalvelupäällikkö
Puh. +358447906428
TAKK yrityspalvelu
Lähetä viesti
Kauranen Kati
yrityspalvelupäällikkö
Puh. +358447906379
TAKK yrityspalvelu
Lähetä viesti