Ruokailu

Tampereen valtatien kampuksella lounasta ja kahvia tarjoilee Juvenes ravintola Ratamo.
Ratamon tarkemmat tiedot ja ruokalista Juveneksen sivuilta.

Nirvan kampuksella (Kurssikeskuksenkatu 11) ravintolapalveluista vastaa Juvenes ravintola Nasta.
Nastan tiedot ja ruokalista löytyvät Juveneksen sivuilta.

Kaikissa toimipisteissämme on tilat myös omien eväiden syömistä varten.

Maksuton ateria

Kenellä on oikeus maksuttomaan ateriaan?

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa.

Tulkinta: läsnäoloa edellytetään lähiopiskelupäivinä (oppilaitos) ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana (työpaikka).

HUOM. Maksuton ateria ei koske työvoima-, oppisopimus- ja henkilöstökoulutuksessa olevia opiskelijoita eikä EU:n ulkopuolelta tulevia ns. tilauskoulutusopiskelijoita.

Missä ja mitä voi ruokailla?

Opiskelija voi ruokailla Juveneksen ravintoloissa Nasta ja Ratamo. Ravintoloissa on määritelty, mitä maksuttomaan ateriaan sisältyy. Tämä on merkitty linjastossa erikseen tekstillä SISÄLTYY MAKSUTTOMAAN RUOKAILUUN.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikainen ruokailu

TAKK maksaa opiskelijoille (yllä mainitut kriteerit täyttäville) ns. ateriakorvauksena 3,50 euroa/opiskelupäivä jälkikäteen opiskelijan hakemuksesta. Ateriakorvaus maksetaan kuukausittain, aina seuraavan kuukauden alussa.

Opiskelija tekee ateriakorvaushakemuksen StudentaPlussasta ja Moodlesta löytyvällä lomakkeella. Opiskelija palauttaa lomakkeen omalle vastuukouluttajalle. Korvaushakemus tehdään ”työpaikka-jaksolta” jälkikäteen kerran kuukaudessa. Kerralla voi hakea enintään kahdelta edelliseltä kuukaudelta kertyneet ateriakorvaukset.