Lomakkeet ja ohjeet

Täältä löytyvät opiskelijoille ja työelämälle tarkoitetut lomakkeet ja ohjeet.

Maksuttomaan ateriaan oikeutetuille opiskelijoille

Ateriakorvaushakemus

Ohje maksuttomasta opiskelijaruokailusta

Oppisopimusopiskelijalle

Oppisopimusopas

Opintososiaaliset etuudet -hakemus

Hae

  • päivärahaa
  • perheavustusta
  • matkakorvausta tai
  • majoituskorvausta.

Oppisopimuksen muutokset

Ilmoita

  • yhteystietojen muutoksesta
  • työpaikkaohjaajan/mentorin vaihtumisesta
  • oppisopimuksen keskeyttämisestä tai
  • opintososiaalisiin etuuksiin liittyvästä muutoksesta
  • muutoksista henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Todistuspyyntölomake

Todistuspyyntölomakkeella voit pyytää oikeaksi todistettua jäljennöstä TAKKissa suorittamasi koulutuksen todistuksesta.

Lomakkeen täyttäminen edellyttää sähköistä tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Ellei sinulla ole mahdollisuutta käyttää sähköistä tunnistautumista, voit olla yhteydessä sähköpostilla todistuspyynnot@takk.fi tai puhelimitse 044 7906 526.

Työpaikkaohjaajalle

Työpaikkaohjaajan opas

Sivutoimisille kouluttajille

Palkkiolomake