Paperitekniikan insinööri vanhusten kotihoitoon

Marika Stenberg päätti parikymppisenä ryhtyä paperitekniikan insinööriksi. Hyvät tienestit ja pitkät vapaat olivat pääperusteet. Toimiminen laboratorioinsinöörinä tuotekehityksen ja teknisen asiakaspalvelun parissa sujui hyvin. Projektien taloudellinen puoli hoitui myös, vaikkei ollut mahdottoman kutsuvaa. Asiakaskontaktien hoitaminen sen sijaan palkitsi.

Pari lasta sekä 12 vuotta työ- ja elämänkokemusta muokkasivat elämänarvot uusiksi. Hän halusi tehdä työtä, jossa menestystä ei mitata viivan alle jäävällä rahamäärällä, vaan onnistuminen koetaan asiakkaan kanssa yhdessä.

Ajatus sosiaali- ja terveysalalle vaihtamisesta virisi. Insinöörinä Marika kartoitti suunnitelman plussat ja miinukset. TE-toimiston kanssa selvitettiin etukäteen mahdollisuudet työttömyysetuudella opiskelemiseen.

Kun sain mahdollisuuden alanvaihtoon, päätin tehdä itselleni niin hyvät suunnitelmat, että onnistun varmasti. Että aika riittää ja jaksan.

Laskelmat olivat tarpeen: Marika valitsi opinahjokseen TAKKin, koska täällä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pystyi suorittamaan nopeammin kuin muualla - puolessatoista vuodessa. Samaan aikaan miehen kanssa rakennettiin omakotitalo ja pidettiin huolta lapsista. Kaikesta suoriuduttiin vaikka kiirettä piti.

TAKKissa kouluttajat ovat työkavereita

Kouluttajien ammattitaito ja varsinkin työelämävaatimusten tuntemus saa tuoreelta lähihoitajalta kiitosta.

TAKKissa ei olla opettajia ja oppilaita, vaan enempikin työkavereita, Marika luonnehtii ja kiittelee varsinkin teoriakoulutuksen vuorovaikutuksellisuutta ja keskusteluja ja jatkaa:

TAKKissa opiskelusta voi olla ylpeä!

Ryhmässä oli paljon alanvaihtajia postista, teollisuudesta ja ravintola-alalta. Kaikilla oli asiakaspalvelusta hyviä ajatuksia, jotka pätevät sote-alallakin. Kokemusten vertailu vahvisti oman huomion:

Suurimmat haasteet alanvaihtajilla on orientoitumisessa: Kirjoista oppii kyllä teoriat, mutta itsestä täytyy löytää sote-puolen ammattilainen.

Lähihoitajana vanhustyöhön

Alanvaihtoa harkitessa oli kypsynyt idea vanhustyöstä. Työssäoppimisjakson alku vanhainkodissa oli Marikalle rankka. Paljon apua tarvitsevien vanhusten kanssa toimiminen haastoi todella. Neljän päivän ja viikonlopun jälkeen asiat kuitenkin lutviutuivat ja työ sujui nautinnolla. Alkuperäinen idea vanhustyöhön suuntautumisesta toteutui.

Lähihoitajan tutkinto tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi mielenterveyspuolelle voisin sopia hyvin. Sairaanhoitajan opinnot ovat harkinnassa ja oman yrityksenkin voisi perustaa, kotihoidon alalle, Marika listaa tulevaisuuden mahdollisuuksia.


Lue lisää sosiaali- ja terveysalasta

Tilaa uutiskirje!

Valitse kiinnostavat aiheet ja tilaa!