Hyvin hoidettu työnopastus saa uuden työntekijän viihtymään

Yritykset ovat havahtuneet työnopastamisen tärkeyteen. TAKKin työnopastajavalmennuksessa koulutettavat pääsevät kehittämään yrityksen sisäisiä käytänteitä sekä omia opetustaitojaan.

– Huipputyypit tulevat ja huipputyypit lähtevät. Jos työnantaja haluaa sitouttaa innostuneen ja osaavan työntekijän, on hänen huolehdittava työnopastuksesta, kertoo kouluttaja Tea Nikkilä Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKilta.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan huolehtimaan työntekijän perehdyttämisestä työhön, työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen. Tämä tapahtuu perehdytyksessä ja työnopastuksessa. 

 – Perehdytyksessä tutustutaan taloon sekä ihmisiin, saadaan kulkuluvat, käydään läpi työajat ynnä muuta. Työnopastuksessa sen sijaan käsitellään itse työn tekemiseen liittyviä asioita. Siinä käydään läpi työturvallisuutta, -tapoja ja -tehtäviä, kertoo kouluttaja Juha Vainio

Työnopastuksella on suuri merkitys koko työyhteisöön ja sen työoloihin. Kun uudet työntekijät on opastettu hyvin, on työnteko turvallista ja työn tulos laadukasta. Työnopastusta tarvitaan aina, kun yritykseen tulee uusi työntekijä tai jonkun työtehtävä vaihtuu.

– Hyvin hoidettu perehdytys ja työnopastus osoittaa arvostusta työntekijöitä kohtaan. Uuden työntekijän on helpompi aloittaa työskentely, sisäistää työtehtävät ja tuntea kuuluvansa työyhteisöön, Annaleena Ryömä kertoo.


Koulutetut työnopastajat toteuttavat ohjauksen ja tuntevat määräykset

Koulutetuilla työnopastajilla työnantaja varmistaa, että uudelle työntekijälle annetaan opetusta sekä ohjausta ja perehdytys on riittävä. TAKKilla on vuosien vankka kokemus työnopastajien kouluttamisesta. 

Työnopastaja suunnittelee työpaikalla tapahtuvaa perehdytystä ja oppimista, tuntee työnsuojeluun liittyvät määräykset ja sekä oman alansa työtehtävät. Sitä mukaa, kun työnantajat ovat sisäistäneet työnopastajien merkityksen, on kysyntä työnopastajavalmennuksille selvästi kasvanut, kertovat Nikkilä, Vainio ja Ryömä. 

TAKKin tarjoama työnopastajavalmennus kestää noin neljä kuukautta ja sisältää neljä lähiopetuspäivää sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Valmennuksessa työnopastajat laativat yritykselle perehdyttämismallin sekä työohjeita ja oppivat, kuinka eri taustoista tulevia uusia tekijöitä opastetaan. Valmennukset räätälöidään yksilöllisesti yritysten tarpeiden mukaan. Työnantajalle valmennuksen järjestäminen ei tuota vaivaa.

– Riittää, kun työnantaja ottaa yhteyttä meihin ja kerää kasaan porukan koulutusta varten. Sen jälkeen me pyöritämme homman läpi. Järjestämme koulutukselle myös sopivat rahoitusmuodot, Juha Vainio kertoo.

Työnopastajavalmennus on saanut kiitosta käytännönläheisyydestään ja hyödyllisyydestään. Kouluttajat kertovat huomanneensa, että valmennettavat suorastaan puhkuvat intoa. 

– Valmennettavat pääsevät kehittämään työyhteisön toimintaa ja näkemään suoraan sen hyödyn. He pääsevät itse parantamaan tilannetta työpaikoillaan, kasvattamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, Annaleena Ryömä tiivistää.

 

Lue lisää työnopastajavalmennuksesta