Talo täynnä tyytyväisiä tekijöitä

TAKKissa on yli 200 osaajaa - kouluttajia, asiantuntijoita, talousihmisiä, kiinteistönhoitajia, tietopalveluihmisiä ja sihteereitä. Monialaisuus näkyy henkilökuntamme kirjossa.

TAKKilaiset kouluttavat ympäri Pirkanmaata, Suomenniemeä ja ulkomailla. TAKKissa kannustetaan kouluttautumaan ja työelämäjaksoille.

Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan aktiivisesti. Vuosina 2020-2025 toteutetaan mittava hyvinvointiohjelma, joka sisältää valmennuksia koko henkilöstölle. Hyvinvointiohjelmassa huomioidaan sekä henkinen jaksamiseen että fyysinen hyvinvointi. Hyvinvointiohjelman puitteissa kehitetään myös esimiestyötä ja johtamista. Mittaamme ja seuraamme työntekijäkokemusta ja henkilöstötyytyväisyyttä säännöllisillä kyselyillä.

TAKKin henkilökuntayhdistys järjestää monipuolista työhyvinvointi- ja virkistystoimintaa, mm. lajikokeiluja ja jumppaa TAKKin liikuntatilassa. Nirvan kampuksen liikuntatila ja kuntosali ovat vapaasti henkilöstön käytettävissä.

TAKK valittiin Vuoden Työnantajaksi 2008. Valinnan teki Tammerkosken Nuorkauppakamari. Vuoden työnantajapalkinto myönnetään pirkanmaalaiselle, henkilöstötoiminnoissaan ennakkoluulottomalle, henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta välittävälle yritykselle, joka näkee henkilöstönsä voimavarana.