Tekniikan erikoisammattitutkinnosta eväitä esimiestyöhön

Roni Laaksonen suoritti tekniikan erikoisammattitutkinnon TAKKissa. Suuntautumisena hänellä oli työnjohtovalmennus, joka soveltuu erityisesti teollisuudessa ja tekniikan aloilla toimiville esimiehille ja esimiestehtäviin siirtyville.

Laaksonen työskentelee työhön osallistuvana työnjohtajana Riikonen Group Oy:ssä. Riikonen on metalliteollisuuden laitetoimittaja, joka kokoonpanee mm. konttinostureiden teliosia ja konttilukkeja.

- Meillä kannustetaan henkilöstöä kouluttautumaan, ja muutkin työnjohtajat ovat käyneet tämän saman koulutuksen, Laaksonen kuvailee hakeutumistaan TAKKin koulutukseen.

- Hain koulutuksesta työkaluja työnjohtotehtäviin, ja niitä myös sain.

Asentajasta työnjohtajaksi

Laaksonen aloitti Riikonen Group:ssa vuonna 2004 asentajana. Vuonna 2009 hän siirtyi jo osittain työnjohtotehtäviin, ja toimenkuvan laajeneminen jatkui hänen aloittaessa uuden tuoteprojektin vetäjänä syksyllä 2012.

- Olin työnjohtajana jo ennen tekniikan erikoisammattitutkinnon suorittamista, mutta koulutuksen myötä siirryin toimihenkilöpuolelle ja työnkuvani laajeni aiemmasta. Osallistun edelleen kokoonpano- ja muihin käytännön töihin aina kun vain ehdin.

Laaksonen pitää tärkeänä sitä, että työnjohtajanakin osaa edelleen tehdä myös itse: on tärkeää ymmärtää, mistä tuotteessa on kyse. Se auttaa ymmärtämään mm. työn kuormittavuustekijöitä, suunnittelemaan työnkiertoa ja perehdyttämään uusia työntekijöitä eli toisin sanoen auttaa toimimaan esimiehenä.

Opiskelua työn ohessa

Lähipäiviä koulutuksessa oli noin kerran kuukaudessa, ja suurin osa opiskelusta tapahtui omalla työpaikalla työssäoppien. Koulutus sisälsi myös työssäoppimista tukevia etätehtäviä sekä omalle työpaikalle tehtävän kehittämisprojektin.

- Koulutuksen voi rakentaa juuri niin hyväksi kuin itse haluaa: voi keskittyä niihin asioihin, jotka itselle ja omalle yritykselle ovat tärkeitä, Laaksonen toteaa tyytyväisenä.

Oppisopimuskoulutuksessa työpaikkaohjaajalla ja esimiehillä on tärkeä rooli oppimisen tukijoukkoina.

- Heiltä sain näkemystä omaan työskentelyyn ja laajemman kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta,Laaksonen kiittelee.

Tekemällä oppii

Lähipäivissä parasta oli keskusteleva ilmapiiri. Osallistujat tulivat eri toimialoilta, pienistä ja isoista yrityksistä, joten yhteinen keskustelu ja kokemusten vaihtaminen oli antoisaa ja toi uusia näkökulmia myös omaan työhön ja työpaikkaan. Keskustelun kautta oppiminen sopii Laaksosen mukaan aikuisopiskeluun paremmin kuin perinteinen nenä kiinni kirjassa -opiskelu.

- Mieleenpainuva oli mm. Lean-päivä. Pöytä täynnä legoja aiheutti alkuun hämmennystä, mutta osoittautui hauskaksi ja havainnolliseksi oppimiskokemukseksi, Laaksonen muistelee hymyillen.

Joidenkin tehtävien merkitys on valjennut vasta jälkikäteen: raporttien kirjoittamisen harjoittelu tuntui puuduttavalta, mutta myöhemmin käytännön työssä Laaksonen on havainnut aiheen tärkeyden.

- Lähipäivät oli helppo sovittaa työn oheen, samoin etätehtävät. Oppiminen ja näyttöjen tekeminen omassa työssä tuntuivat hyvältä ja luonnolliselta tavalta opiskella, Laaksonen kiteyttää.

- Olen yleensäkin sitä mieltä, että tekemällä oppii parhaiten. Sitä periaatetta noudatan myös työtä johtaessani.

HUOM 26.4.2021: Tekniikan erikoisammattitutkinto on poistunut tutkintovalikoimasta. Tilalle on tullut: Työnjohtaja, tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto


Lue lisää johtamisesta ja esimiestyöstä ja katso kaikki johtamisen koulutukset.

Katso video: Tekniikan eat valmistaa esimiestehtäviin