Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi

Paras oppimisympäristö ja mietitty valmis konsepti ratkaisivat, kun Fingrid Oyj haki sähköverkkoalan koulutuskumppania. Fingrid omistaa Suomessa sähkönsiirtoon käytettävän kantaverkon ja hallinnoi sitä. Maanlaajuisen kantaverkon kautta kulkee liki 80 prosenttia kaikesta Suomessa siirretystä sähköstä.

Fingridillä on käytössä kelpuutusmenettely sähköasemien kunnossapitourakoitsijoiden asentajille. Kelpuutuksen omaava asentaja saa oikeuden sähköasemien paikalliskäyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Fingrid on tähän asti järjestänyt kelpuutusmenettelyyn kuuluvat moduulikokeet itse, mutta palvelu päädyttiin ulkoistamaan. Tarjouskilpailun pohjalta kokeiden järjestäjäksi valittiin TAKK.  

– Valitsimme TAKKin koulutuskumppaniksi, koska TAKKilla on tarjota paras oppimisympäristö ja pitkälle mietitty valmis konsepti, kertoo Fingridin kunnonhallintapäällikkö Timo Heiskanen.

Yhteistyössä on kyse laajemmasta ja pitkäkestoisesta koulutusyhteistyöstä: moduulikokeiden lisäksi TAKK käynnistää ennakkovalmennukset moduulikokeisiin valmistautumiseen. Selvittelyssä on moduulikokeiden laajentaminen myös voimajohtojen kunnossapitoon. Sähköasema-alasta on suunnitteilla syventävää täydennyskoulutusta sähköverkkoalan yrityksille ja urakoitsijoille.

– Syvällisemmälle erikoisosaamiselle on jatkuvasti tarvetta eikä syventävää koulutusta Suomesta tällä hetkellä löydy, Heiskanen huomauttaa.

Koulutus suunnitellaan Fingridin ja TAKKin yhteistyönä.

– Koulutuksen myötä TAKKin sähkökentälle rakennetaan uusi oppimisympäristö sähköasemapuolen kunnossapitoon liittyen, TAKKin kouluttaja Jaana Harju valottaa tulevaa.

Koulutuksiin tavoitellaan verkonhaltijoita ja alan urakoitsijoita koko Suomessa. Koulutus soveltuu hyvin myös intensiivijaksoksi ammatillisissa oppilaitoksissa sähköalaa opiskeleville. Sisältöinä ovat mm. sähköasemien rakenne, kunnossapito ja paikalliskäyttö. Heiskanen kiittelee erityisesti TAKKin asennetta yhteistyöhön.

– Asioihin on tartuttu ja niitä on lähdetty viemään innolla eteenpäin. Tarpeisiimme on heti löytynyt konkreettisia ratkaisuja.


Fingrid lyhyesti

Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka omistaa Suomen päävoimansiirrossa käytettävän kantaverkon ja vastaa sen kehityksestä. Maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot. Fingrid vastaa myös rajasiirtoyhteyksien käytöstä Pohjoismaihin, Viroon ja Venäjälle.


Lue lisää sähköalasta