Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen sekä suunnitellaan tutkintokoulutuksen suorittaminen, työpaikalla tapahtuma oppiminen ja osaamisen osoittaminen sekä tarvittavat ohjaus‐ ja tukitoimet.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) eli opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan opintojen alussa. HOKSissä selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet. Suunnitelmaa tarkennetaan ja muokataan tarpeen mukaan opintojen aikana. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen, työkokemus, koulutukset ja elämäntilanne. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Opintopolut muodostuvat yksilöllisiksi kunkin aikaisemmasta osaamisesta riippuen. 

Opiskelijaa tuetaan suunnittelemaan ja toteuttamaan opintonsa omien lähtökohtiensa ja kehitystarpeidensa pohjalta. Jos opiskelijalla on esim. vaikeuksia kirjoittamisessa tai lukemisessa, myös se otetaan huomioon ja tarjotaan tarvittavaa tukea. Henkilökohtaistamista säätelee valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (673/2017).