Kehitysideat käytäntöön oppisopimuksella

Ammatilliset tutkinnot mahdollistavat joustavat, yrityksen henkilöstön tarpeista lähtevät tutkintojen yhdistelmät. Voit valita tehtävääsi ja kehittymistavoitteisiisi parhaiten sopivia tutkinnon osia eri tutkinnoista.

Tutkintokoulutuksella on mahdollista kehittää omaa osaamista ja työn sujuvuutta, edistää yrityksen kehittämisprojekteja ja toimintaprosesseja. Tutkinto on myös hyvä ponnahduslauta uusiin työtehtäviin.

Esimerkkejä yksilöllisistä yhdistelmistä eri tilanteisiin

Työryhmän, tiimin tai osaston lähiesimiehinä toimiville tai tehtäviin siirtyville > Lähiesimiestyön ammattitutkinto

  • Lähiesimiehenä toimiminen

Lisäksi yksi tai kaksi tutkinnon osaa seuraavista
• Asiakassuhteiden hoito
• Toiminnan kannattavuus
• Henkilöstötyö
• Kehittämissuunnitelma

Vaihtoehtoisesti toisen valinnaisen tutkinnon osan tilalla voi olla osa tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnosta
• Tuotannon johtaminen
• Tuotannon kunnossapitotyön johtaminen

Johtotehtävissä toimiville > Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

  • Proaktiivinen kehittäminen

Lisäksi yksi tai kaksi tutkinnon osaa seuraavista
• Brändin rakentaminen
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
• Innovaattorina toimiminen

Vaihtoehtoisesti toisen valinnaisen tutkinnon osan tilalla voi olla osa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta
• Strategiatyön johtaminen
• Asiakkuuksien johtaminen
• Talouden johtaminen
• Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Liiketoiminnan palvelutehtävissä toimiville > Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

  • Proaktiivinen kehittäminen

Lisäksi yksi tai kaksi tutkinnon osaa seuraavista
• Brändin rakentaminen
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
• Innovaattorina toimiminen

Vaihtoehtoisesti toisen valinnaisen tutkinnon osan tilalla voi olla osa liiketoiminnan ammattitutkinnosta, liiketoiminnan palveluiden osaamisala
• Assistentti- ja sihteerityön palvelut
• Aula- ja monipalvelut
• Kokouspalvelut

Myynti- ja markkinointitehtävissä toimiville > Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

  • Proaktiivinen kehittäminen

Lisäksi yksi tai kaksi tutkinnon osaa seuraavista
• Brändin rakentaminen
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
• Innovaattorina toimiminen

Vaihtoehtoisesti toisen valinnaisen tutkinnon osan tilalla voi olla osa liiketoiminnan ammattitutkinnosta
• Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen
• Markkinointiviestinnän toimeksianto
• Asiakashankinta
• Ratkaisumyynti
• Tapahtumatuotanto

Vaihtoehtoisesti toisen valinnaisen tutkinnon osan tilalla voi olla osa liiketoiminnan erikoisammattitutkinnosta
• Myynnin johtaminen
• Asiakkuusmarkkinointi
• Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen
• Ryhmän esimiehenä toimiminen
• Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen
• Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen

Tutkinnot ja toteutus

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Lähiopiskelupäiviä koulutuksissa on noin 10, ja koulutuksen kesto on noin 1 vuosi. Tarkemmat koulutussisällöt ja aikataulu määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).

Kustannukset

Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamaksu on 170 €.

Ota yhteyttä ja rakennetaan sinulle sopiva koulutuspaketti:

Sillanpää Marja
kouluttaja
Puh. +358447906627
Johtaminen ja esimiestyö
Lähetä viesti
Rintala Kimmo
yrityspalvelupäällikkö
Puh. +358447906240
TAKK yrityspalvelu
Lähetä viesti