Ensimmäiset oppisopimuskoulutetut henkilökohtaiset avustajat Onni hoivalle

Suomessa työskentelee noin 25 000 henkilökohtaista avustajaa, joilla ei aikaisemmin ole ollut omaa ammatillista koulutusta. Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä oppisopimuskoulutusta voidaan kohdentaa tietyille toimialoille, jolloin yritysten tarpeet voidaan huomioida entistä paremmin. Suomen ensimmäisen hoiva-alan yritysoppisopimuskoulutuksen opiskelijat valmistuivat tammikuun lopussa Tampereella. Onni hoiva on panostanut henkilökohtaisen avustajan koulutukseen, ja reilun puolen vuoden koulutus on toteutettu yhteistyössä Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n kanssa. Hoiva-alalla on jatkuva pula ammattilaisista, ja valmistuneille riittää töitä.

– Idea Onni hoivan henkilökohtainen avustaja -koulutuksesta syntyi erään sosiaali- ja terveysalan yritysfoorumikokouksen jälkeen. Yhteisen suunnittelun jälkeen koulutus käynnistyi jo parin kuukauden kuluttua, kertoo TAKK:n sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Kati Aimonen.

Kaksi tekijää vaikutti siihen, että henkilökohtaisen avustajan oppisopimuskoulutus otettiin TAKK:n ja Onni hoivan koulutusohjelmaan. Tärkein oli se, että avustajille on jatkuva tarve ja jokaiselle valmistuvalle on töitä. Toinen oli se, että henkilökohtaisille avustajille ei ole aikaisemmin ollut tutkintoon johtavaa koulutusta. Kesäkuussa 2018 alkanut henkilökohtaisen avustajan tutkinto on osa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoa. Koulutuksesta TAKK:ssa vastasi kotityö- ja puhtauspalvelujen kouluttaja Sanna Salminen

– Kesäkuussa aloitti kymmenen hengen ryhmä. Kiinnostus ja tulokset ovat olleet hyviä. Vain yksi opiskelija on keskeyttänyt vaihtaessaan työpaikkaa. Uusi kymmenen opiskelijan koulutus polkaistiin käyntiin marraskuussa. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa, joten lisää samantyyppistä koulutusta on suunnitteilla, kertoo Onni hoivan aluepäällikkö Susanna Moilanen.

– Asiakkaiden tarpeita kuunnellaan TAKK:ssa herkällä korvalla. Alakohtaiset yritysfoorumit ja neuvottelukunnat kokoontuvat 3-4 kertaa vuodessa, ja mm. näissä tapaamisissa yritykset kertovat osaamistarpeistaan. Me etsimme niihin sopivat toteutus- ja rahoitusmallit, Aimonen toteaa.

Koulutus on maksutonta Onni hoivan työntekijöille

Henkilökohtaisille avustajille on jatkuva ja kasvava tarve. Työ on vaativaa, mutta myös antoisaa. Onni hoiva tukee koulutuksella työntekijöiden ammatillista kehitystä, kasvattaa työn arvostusta sekä ammattiryhmän yhteisöllisyyttä.

Kaikki nyt osatutkintoa suorittavat ovat Onni hoivan työntekijöitä, ja koulutus on työntekijöille maksutonta. Opintojen alkaessa kaikille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Näin opiskelijat saavat opintojen sisällöstä mahdollisimman paljon irti. Lähiopetuspäiviä on yhdeksän, ja työssä oppiminen tapahtuu kunkin omalla työpaikalla. Jokaisella opiskelijalla on nimetty työpaikkaohjaaja, jonka kanssa asioita voi käydä läpi ja tarvittaessa saada tukea erilaisissa työtilanteissa. Lisäksi Onni hoiva järjestää ryhmätapaamisia lähiopetuspäivien välissä. Ryhmätapaamisten vertaistuki auttaa jaksamaan ja parhaat käytännöt saadaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Osaamisen osoittava näyttötyö tehdään ja arvioidaan työpaikalla.

Tammikuussa valmistuneet osatutkinnon suorittajat ovat Tampereelta ja ympäristökunnista. Orivedellä asuva Piia Kilpinen on yksi valmistuneista.

– Koulutus on antanut itselleni lisää onnistumisen eväitä omassa työssä. Kun voi opiskella ja saman tien hyödyntää opittua työssä, niin onhan se ihan eri asia kuin vain istua koulun penkillä pänttäämässä asiaa kirjoista. On todella hienoa, että työnantaja tarjoaa tällaisen mahdollisuuden. Ihan parasta ovat kuitenkin kanssaopiskelijat. Heidän kanssaan voi keskustella kaikesta, Kilpinen kertoo.

Henkilökohtaista avustajaa tarvitaan myös jatkossa

Kaikki koulutuksessa olevat jatkavat töitä Onni hoivan vammaispalveluissa. Kotona tehtävä avustaminen lisääntyy jatkuvasti, joten töitä riittää myös jatkossa. Kotona asumista voidaan tarvittaessa tukea monin eri tavoin. Aina asiakas ei kuitenkaan tarvitse sairaan- tai lähihoitajan hoitoa tai hoivaa, vaan arjen tukena voi toimia henkilökohtainen avustaja.

– Henkilökohtaisen avustajan osatutkinnossa suoritetaan 45 osaamispistettä, joten kyllä siinä tekemistä riittää. Perusrunko osatutkintoon tulee opetushallitukselta, mutta meillä on myös hieman mahdollisuus vaikuttaa opintojen sisältöön. Työnantajan näkökulmasta tällainen yritykselle räätälöity oppisopimuskoulutus on erittäin hedelmällinen. Opiskelijalla on mahdollisuus käydä läpi Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen opettajien kanssa juuri Onni hoivalle tärkeitä asioita, kuten työtapoja ja toimintamalleja, Onni hoivan Moilanen päättää.


Lue lisää puhdistus- ja kotityöpalveluista

Lisää yritystarinoita