Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut Leila Mäkinen: ”Työpajoissa päivitetään tärkeitä kädentaitoja”

Palvelupäällikkö Leila Mäkinen organisoi koulutuksia kotihoitoon ja asumispalveluihin. Mäkisen mukaan yhteistyö TAKKin kanssa on ollut varsin tiivistä kuluneiden 4 - 5 vuoden aikana.

- Ykkösjuttuna on ollut hoitotyön osaamisen vahvistaminen. Työpajoissa on kerrattu kädentaitoja muun muassa avanteen- ja haavanhoidossa sekä katetroinnissa, Mäkinen kertoo.

Mäkisen mukaan vakituisenkin hoitohenkilökunnan on hyvä päivittää osaamista, sillä menetelmät muuttuvat ja taitoja pitää vahvistaa, jos toimenpiteitä sattuu kohdalle harvakseltaan. Oppisopimuskoulutuksena on järjestetty muun muassa saattohoitokoulutusta. Koulutuksia on kehuttu käytännönläheisiksi ja hyvin työelämää palveleviksi.

Kotihoito ja asumispalvelut ovat tehneet itseään tunnetuksi erilaisissa TAKKin rekrytointitapahtumissa ja TAKKin kautta on saatu myös harjoittelijoita.

- Tietysti toivomme, että harjoittelijat hakeutuisivat meille töihin valmistuttuaan, sillä koulutetusta työvoimasta on yhä suurempi pula. Valitettavasti rekrytointikoulutuksiin emme voi kovin helposti osallistua, sillä palkallista koulutusta varten pitäisi olla avoin työpaikka ja niihin taas on tietyt pätevyysvaatimukset, Mäkinen pohtii ratkaisuja hoitajapulaan.

Neuvottelukuntatyöskentelyn Mäkinen kokee tärkeäksi.

- Kokouksissa verkostoituu ja kuulee uusia ideoita muilta alan toimijoilta.

Leila Mäkinen on mukana TAKKin sosiaali- ja terveysalan yhteistyöfoorumissa.