Työelämä ja TAKK - yhteisessä neuvottelupöydässä jo kaksi vuosikymmentä

TAKKissa tehtiin vuonna 2000 pioneerityötä, kun ensimmäinen oppilaitoksen ja työnantajien yhteinen neuvottelukunta perustettiin pohtimaan työelämän osaamis- ja koulutustarpeita. Parinkymmenen vuoden aikana lukuisat yritykset ovat saaneet uusia osaajia, ja tuhannet tekijät työpaikan tai räätälöityä täydennyskoulutusta.

Ensimmäisenä työnsä aloitti puhdistuspalvelualan neuvottelukunta, ja sittemmin hyväksi havaittu toimintamalli on jalkautunut useille muille aloille.  Parhaillaan TAKKissa toimii aktiivisesti 13 neuvottelukuntaa tai yritysfoorumia, joissa työnantajien, työ- ja elinkeinopalveluiden sekä oppilaitoksen edustajat käyvät yhdessä läpi osaamis- ja koulutustarpeita sekä jakavat tietoa.

Yritykset tuovat tapaamisiin tietoa osaamis- ja koulutustarpeistaan, ja vastaavasti saavat tietoa TAKKin koulutustarjonnasta sekä pääsevät vaikuttamaan koulutusten sisältöihin ja toteutukseen. Mukana on myös työ- ja elinkeinopalveluiden asiantuntijoita, jotka kertovat koulutusten rahoitusmahdollisuuksista.  Neuvottelukunnat ja foorumit kokoontuvat muutaman kerran vuodessa.

Neuvottelukuntien tehtävä on varmistaa, että koulutus vastaa työelämän tarpeisiin. Työ on tuottanut tuloksia - tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla. Työvoimapulaan tai työntekijöiden osaamisvajeeseen vastaavia koulutuksia on polkaistu käyntiin kuukauden ja toisinaan jopa viikkojen varoitusajalla. Esimerkiksi turvallisuusalan koulutus täydentyi 2021 syksynä turvasuojausasennuksiin liittyvällä paikallisella tutkinnonosalla. Tarve koulutukselle ilmeni turvallisuusalan neuvottelukunnassa keväällä.

Kahden viikon käynnistysajalla käynnistyi samana syksynä myös esimerkiksi rekrytoiva koulutus Pirkanmaan Pancho Villan kahdentoista eri ravintolan kanssa. Koulutus toteutetaan TAKKin, yrityksen ja TE-toimiston yhteistyönä, ja sen tavoitteena on kouluttaa Pancho Villa Finland Oy:lle kokkeja ja tarjoilijoita Pirkanmaalle.

”Halusimme tietää, mitä työelämässä tapahtuu”

Kun TAKK perusti ensimmäisen neuvottelukunnan reilut 20 vuotta sitten, aikuiskoulutus oli murroksessa ja työelämätutkinnot aloitettu vain kolme vuotta aiemmin.

- Halusimme tietää mitä työelämässä tapahtuu ja mitä yritykset tarvitsevat. Aloitimme systemaattisen työskentelyn puhdistuspalvelualan neuvottelukunnan parissa, kertoo vuonna 2021 eläkkeelle jäänyt TAKKin pitkäaikainen yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen. Hän oli käynnistämässä toimintaa vuonna 2000.

Tieto TAKKin uudesta toimintatavasta levisi, ja pian mallia hyödynnettiin muissakin oppilaitoksissa. Sittemmin nimitykset ovat vaihdelleet neuvottelukunnista yhteistyöryhmiin ja foorumeihin, ja uusia ryhmiä on perustettu tarpeen mukaan eri toimialoille. Olennaista kaikessa toiminnassa on vuorovaikutus.

- Aluksi esittelimme kokoontumisissa TAKKin toimintaa ja koulutusmahdollisuuksia. Vuosien aikana olemme oppineet toimivia työskentelytapoja, joissa keskeistä on TAKKin ja yritysten dialogi. On tärkeää, että yrityksen yhteyshenkilö vie viestiä eteenpäin myös yrityksen sisällä, Hyvönen korostaa.

- Mikään ei korvaa kohtaamisia kasvokkain, mutta olemme kehittäneet sekä neuvottelukunnan kokouksia että koulutuksia tehtäväksi myös etänä. Yritysten aika on arvokasta. Neuvottelukunnan kokouksiin tullaan, koska niistä on hyötyä.

Palkittua ketteryyttä

Nopea reagointi markkinoiden tarpeeseen on tärkeä osa TAKKin toimintatapaa ja se on noteerattu myös talon ulkopuolella. TAKK on palkittu ammatillisen koulutuksen valtakunnallisella laatupalkinnolla kahdesti - viimeksi vuonna 2020.

TAKKin toiminnassa keskeistä on ymmärtää työelämän nopeaa muutosta, ratkaista osaamishaasteita ja kohtauttaa työpaikkoja ja osaajia. Nopea reagointi on TAKKin tärkein kilpailuetu, laatupalkinnon jakanut Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa perusteluissaan.

Lisäksi Armi Hyvönen oli vuonna 2019 ehdolla rekrytoinnin ammattilaisten järjestämässä Rekrygaalassa ja ylsi kärkikolmikon joukkoon. Tuomarit arvostivat erityisesti Hyvösen käynnistämiä pilottikoulutuksia, joiden pohjalta syntyi rekrytoivia koulutuksia. Niitä toteutetaan TAKKissa kymmeniä vuosittain.

Lue lisää: Linja auki työelämään - TAKKin, työnantajien ja työvoimahallinnon säännöllinen yhteistyö tuottaa tulosta.


 

Tuomi Olli-Pekka
yrityspalvelujohtaja
Puh. +358447906230
TAKK yrityspalvelu
Lähetä viesti
Rintala Kimmo
yrityspalvelupäällikkö
Puh. +358447906240
TAKK yrityspalvelu
Lähetä viesti
Hyvönen Rosa
yrityspalvelupäällikkö
Puh. +358447906428
TAKK yrityspalvelu
Lähetä viesti
Kauranen Kati
yrityspalvelupäällikkö
Puh. +358447906379
TAKK yrityspalvelu
Lähetä viesti