Viola-kodissa valmistaudutaan sote-uudistukseen

Tamperelaisessa Viola-kodissa on hyvissä ajoin aloitettu valmistautuminen sote-uudistukseen. Organisaatio on muotoiltu uudelleen ja digiloikan myötä uusittu järjestelmät ja ohjelmistot. Kouluttamalla koko henkilöstö ja esimiehet uudistukset on saatu vietyä tehokkaasti käytäntöön ja luontevaksi osaksi arjen työtä. 

- Uudenlainen organisaatio rakentui viime kesän aikana, ja siinä yhteydessä erityisesti esimiesten koulutustarve nousi voimakkaana esiin, kertoo henkilöstöpäällikkö Elina Konsala

- Esimiehet ovat tärkeimpiä linkkejä, jotta uudet toimintatavat ja ohjeistukset menevät käytäntöön. 

Lähiesimiehet ja oman yksikkönsä vastuuhenkilöt suorittivat lähiesimiestyön ammattitutkinnon, keittiömestari majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon ja palvelupäällikkö Päivi Rantanen yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon TAKKissa. 

Lähiesimiehet avainasemassa

- Lähiesimiestyön ammattitutkinto muotoiltiin meidän tarpeisiimme sopivaksi tukemaan uudistuksia, kertoo Konsala. 

- Yhteistyö on sujunut hyvin koko ajan, ja TAKKista tarjoiltiin huippuosaamista huippukouluttajien toimesta, hän kiittelee. 

Painopisteinä lähiesimiesten koulutuksessa olivat talousosaamisen vahvistaminen sekä muutosjohtaminen. Organisaatiouudistuksen myötä lähiesimiehille tuli uutena asiana oman yksikkönsä budjettivastuu. 

- Hoitotyön ammattilaisille talousasiat eivät välttämättä ole tuttuja ja koulutus tuki hyvin tehtäväkentän ja vastuiden laajenemista. 

Motivaatio opiskeluun oli kova, kun osaamiselle oli heti käyttöä ja sitä pääsi soveltamaan käytäntöön. Moni teki kehittämistyönsäkin talousasioihin liittyen. Johto mietti koulutuksen kehittämistehtävien aiheet organisaation tarpeiden näkökulmasta. Niistä keskusteltiin koulutukseen osallistuvien esimiesten kanssa, ja usein opiskelija oli itse havainnut omassa työssään saman osaamispuutteen ja kehittämiskohteen. 

Koulutukseen osallistuneista esimiehistä osa oli suhteellisen uusia tehtävässään, osa jo pidempään toimineita, mutta suurimmalla osalla ei ollut aiempaa esimieskoulutusta. Kouluttaja Päivi Ohvon mukaan lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii hyvin ensimmäiseksi esimieskoulutukseksi. 

- Koulutus on toiminut erinomaisena perehdyttämisen välineenä koko siihen työkenttään, jossa Viola-koti toimii, Rantanen huomauttaa. 

- Lainsäädännön sekä esimiehen vastuiden ja velvollisuuksien ymmärtäminen kasvattaa esimiesten hallinnan tunnetta ja luo luottamusta myös työntekijöihin. 

Koulutusta tarpeeseen

Kaikissa Viola-kodin koulutuksissa on ollut selkeä työstä, organisaation toiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista lähtevä tarve. Koko henkilöstön kouluttaminen uusiin digitaalisiin järjestelmiin ja ohjelmistoihin sekä esimiesten talous- ja muutosjohtamisosaamisen vahvistaminen tutkintokoulutuksilla on mittava panostus. Tärkeää oli, että opittu kytkeytyi kiinteästi omaan työhön eikä jäänyt irralliseksi palikaksi. 

- Koulutukset ovat tiivistäneet porukkaa ja yhteistyötä, kommunikointi on parantunut ja apua tarjotaan herkemmin. Koulutukset ovat myös lisänneet sekä esimiesten että henkilöstön työhyvinvointia, Konsala summaa koulutussatsauksen saavutukset. 

- Ravintola- ja palvelukeskustoiminta ovat kehittyneet valtavasti koulutusten myötä, samoin koko toiminnan taloudellisuus ja tietoisuus talouden reaaliaikaisesta tilanteesta, Rantanen vahvistaa. 

- Henkilöstön piilossa oleva osaaminen ja potentiaali ovat nousseet ihan eri tavalla esiin. 
Koulutuksen aikana monet asiat avautuivat uudella tavalla, ja myös omaa työtä katsotaan eri kantilta. 

- Koulutusten ja digiloikan myötä kuljemme kaikki samaan suuntaan. 
Muutokset eivät jää tähän. Seuraavaksi Viola-kodissa on käynnistymässä strategiatyö ja koulutusyhteistyötä TAKKin kanssa suunnitellaan sen tueksi ja strategian viemiseksi käytäntöön.


Lue lisää johtamisesta ja esimiestyöstä

Lisää TAKKin yritysyhteistyöstä