Työssäoppijat

Ammattitaito viimeistellään työpaikalla

Opiskelijamme tarvitsevat jatkuvasti työharjoittelupaikkoja. Työelämässä oppiminen on tärkeä osa ammatillista koulutusta. Työnantajalle se tarjoaa erinomaisen tavan rekrytoida riveihinsä ammattilainen, jonka osaamiseen ja koulutukseen on mahdollista itse päästä vaikuttamaan.

Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta laaditaan sopimus työnantajan kanssa. Sopimuksessa määritellään esimerkiksi jakson tavoitteet, kesto ja työajat. Tutkintokoulutuksissa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sovitaan koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Työnantaja tarjoaa edellytykset työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle, nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan ja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta. Työpaikkaohjaaja huolehtii opiskelijan perehdytyksestä, ohjaamisesta, oppimisen tukemisesta ja kehittymisen arvioinnista.

Opiskelija noudattaa sovittuja pelisääntöjä ja opiskelee tavoitteiden mukaisesti ammatissa vaadittavia tietoja, taitoja ja asenteita.

Kouluttaja valmentaa opiskelijaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana ja pitää yhteyttä työnantajaan.

Voit ilmoittaa työssäoppimispaikasta sähköisesti tai ottaa yhteyttä kyseisen alan koulutuspäällikköön tai TAKKin yrityspalveluihin.

Ilmoita työssoppimispaikasta