Kokemustoimija on rinnalla kulkija

Kokemustoimija on vertainen, joka on itse selviytynyt haastavasta elämäntilanteesta ja haluaa toimia omalla työpaikallaan muiden tukena. TAKKin kokemustoimijakoulutuksessa omat kokemukset käännetään vahvuudeksi ja voimavaraksi ja saadaan samalla työkaluja kohdata ja tukea muita samankaltaisten asioiden kanssa kamppailevia omalla työpaikalla.

Kokemustoimijakoulutukset käynnistyivät TAKKissa syksyllä 2016. Pilottikoulutuksen osallistujat tulivat Tampereen kaupungin eri yksiköistä. Koulutuksessa oli mukana myös äitiysultran kätilö Nina Wiklund, jolle työhyvinvointi on sydämenasia. Työhyvinvointi edellä hän lähti myös kokemustoimijakoulutukseen.

- Oma henkilökohtainen kokemus äänen ongelmista ja läheisen vakava syöpä saivat hakeutumaan koulutukseen, kertoo Wiklund.

- Omalla kohdallani jaksamisen hyvänä tukena olisi ollut, jos olisin päässyt luottamuksellisesti juttelemaan samoja asioita kokeneen eli vertaistukihenkilön kanssa, Wiklund miettii.

Luotettava kuuntelija

Kaikilla tulee elämän varrella vastaan haastavia tilanteita, jotka voivat vaikuttaa työkykyyn ja työssäjaksamiseen. Kokemustoimija toimii työpaikalla työyhteisön ja kollegojen tukena ja luotettavana keskustelukumppanina haastavissa elämäntilanteissa.

Vertaisuus täydentää muita työhyvinvoinnin tukitoimia. Kokemustoimija muodostaa lisäpalikan luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen sekä työterveyshuollon ja muiden ammattilaisten rinnalle.

- Vertainen voi olla tärkeä kuuntelija ja matalan kynnyksen keskustelukanava, kokee Wiklund.

- Ongelmien edessä ei tarvitsekaan välttämättä hakea sairaslomaa, surra kotona ja tulla entistä ahdistuneempana töihin, kun olisi mahdollisuus vertaistukeen työpaikalla. 

Kokemustoimijan on kuitenkin tärkeä tunnistaa omat rajansa ja ohjata tarpeen mukaan ammattiavun piiriin. Pilottikoulutuksesta saadun palautteen perusteella koulutukseen on lisätty tähän liittyviä sisältöjä.

- Sosiaali- ja terveyspalveluhin sekä palveluohjaukseen tutustutaan nyt aiempaa laajemmin, kertoo kouluttaja Petri Karoskoski.

Työssäjaksaminen keskiössä

Koulutus on osa Iällä ei ole väliä -hanketta, joka saa rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli kokemustoimijatoiminnalle ja vakiinnuttaa se. Tampereen kaupungin kotihoidossa ollaan edelläkävijöitä asian suhteen. Siellä on lähdetty kehittämispäällikkö Marjut Lindellin aloitteesta mallintamaan kokemustoimintaa työpaikalla.  

- Tulevaisuudessa olisi hienoa, jos kaupungille saataisiin kokemustoimintaa koordinoiva henkilö. Asiallisesti hoidettu koordinointi varmistaisi sen, että kokemustoimijat eivät kuormittuisi liikaa, Wiklund miettii.

Kokemustoiminta ja työhyvinvointi ovat vieneet Wiklundin mukanaan: hän on aloittamassa jatko-opinnot aiheesta Tampereen Ammattikorkeakoulussa.

- Kokemustoimijakoulutus tuki myös omaa työssäjaksamistaniKun itse voi hyvin, tuo se työhyvinvointia muillekin työyhteisössä.


Lue lisää sosiaali- ja terveysalasta

Tilaa uutiskirje!

Valitse kiinnostavat aiheet ja tilaa!