Työnantajien, työvoimahallinnon ja TAKKin yhteistyö tuo tulosta

Työn ja tekijöiden kohtaamisesta puhutaan parhaillaan laajasti. Kuinka ratkaista työvoimapulaa, kehittää osaamista, saada kaikki tekijät töihin?

Aikuisoppilaitoksessa työelämän nopean muutoksen ymmärtäminen ja tarpeita vastaavan koulutuksen järjestäminen ovat tekemisen ytimessä. TAKKissa yksi keino työelämän ja oppilaitoksen säännöllisen vuoropuhelun ylläpitämiseksi ovat neuvottelukunnat ja yhteistyöfoorumit, jotka ovat toimineet jo kaksi vuosikymmentä.

TAKK teki pioneerityötä vuonna 2000, kun ensimmäinen neuvottelukunta aloitti työnsä puhdistuspalvelualalla. Neuvottelukunnissa työnantajien, työ- ja elinkeinopalveluiden sekä oppilaitoksen edustajat kokoontuvat säännöllisesti, käyvät yhdessä läpi osaamis- ja koulutustarpeita sekä jakavat tietoa.

TAKKissa toimii tällä hetkellä aktiivisesti 13 neuvottelukuntaa tai yritysfoorumia, joihin yritykset tuovat osaamistarpeitaan ja saavat vastaavasti tietoa TAKKin koulutustarjonnasta sekä koulutusten rahoitusmahdollisuuksista.  Lisäksi ne saavat tilaisuuden vaikuttaa koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Pyysimme TAKKin pitkäaikaisia kumppaneita kertoaan, miten tiivis yhteistyö oppilaitoksen kanssa hyödyttää heitä.

Lue lisää


 

Tuomi Olli-Pekka
yrityspalvelujohtaja
Puh. +358447906230
TAKK yrityspalvelu
Lähetä viesti
Rintala Kimmo
yrityspalvelupäällikkö
Puh. +358447906240
TAKK yrityspalvelu
Lähetä viesti
Hyvönen Rosa
yrityspalvelupäällikkö
Puh. +358447906428
TAKK yrityspalvelu
Lähetä viesti
Kauranen Kati
yrityspalvelupäällikkö
Puh. +358447906379
TAKK yrityspalvelu
Lähetä viesti