Tammermaticin huoltoasentajista valmistui palveluosaajia

TAKKin palveluosaajapassi-koulutus osui oikeaan kohtaan, kun Tammermatic Oy:ssä haluttiin lähteä kehittämään huoltoasentajien asiakaspalveluosaamista.

- Asentajamme liikkuvat työssään asiakasrajapinnassa, ja asiakkaiden odotukset palvelun suhteen lisääntyvät koko ajan, kertoo koulutuksen hankinnan taustoista myyntijohtaja Timo Halttula.

- Kun asiakastyytyväisyys paranee, paranee myös yrityksen tulos, Halttula jatkaa.

Palveleva huolto on kilpailuvaltti

Tammermatic Group on maailmanlaajuinen korkean teknologian yritys, joka valmistaa henkilöautojen, raskaan kaluston, linja-autojen, kiskokaluston ja erikoislaitteistojen pesulaiteratkaisuja. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Tampereella. Koulutus järjestettiin TAKKin ja Tredun oppisopimuskeskuksen yhteistyönä, ja siihen osallistui koko Tammermaticin huoltotiimi.

- Palveleva huoltotoiminta on meille vahva kilpailuvaltti, ja haluamme panostaa sen kehittämiseen, toteaa henkilöstövastaava Minna Kulovuori.

- Palveluosaajavalmennus näkyy jo muuttuneissa asenteissa. Osa suhtautui koko koulutukseen aluksi epäilevästi, mutta käytännönläheinen koulutus onkin koettu hyödylliseksi ja mielekkääksi.

Yhteistyö tiivistyi

Palveluosaajakoulutus muotoillaan aina asiakasyrityksen näköiseksi, ja kehittämistehtävien tavoitteena on aito työpaikan toiminnan uudistaminen. Tammermaticissa osa kehittämistehtävistä on otettu välittömästi käyttöön ja osa on viety yrityksen johdolle toimenpiteiden käynnistämiseksi.

- Koulutuksessa päästiin pureutumaan haastepaikkoihin ja asioita saatiin vietyä eteenpäin nopeassa tahdissa. Tekijät pääsivät itse ratkomaan asioita sen sijaan, että ratkaisut olisi annettu ylhäältä päin, Kulovuori kertoo.

Sekä johdon että työntekijöiden näkökulmasta tärkeää koulutuksessa oli se, että huoltotiimille järjestettiin yhteistä aikaa.

- Työskentelemme eri puolilla Suomea ja olemme harvoin saman katon alla, kuvailee arkityötä asentajien teknisenä tukena toimiva Tommi Ronkainen.

- Työn ohessa on harvoin aikaa istua yhdessä alas miettimään työn haasteita ja ratkaisuja niihin. Nyt sitä saatiin tehdä luvan kanssa, hän kiittelee työnantajan panostusta.


Lue lisää asiakaspalvelukoulutuksesta