Kielitietoisen opetusmateriaalin tuottaminen

1.6.2023 - 30.6.2025

Rahoittaja

Opetushallitus (Opetustoimen henkilöstökoulutus 2023)

Toteuttajat

TAKK (koordinointi) ja TAMK

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ohjata ammatin opettajaa tekemään kielitietoista, selkeäkielistä ja saavutettavaa suullista ja kirjallista opetusmateriaalia. Hankkeessa luodaan koulutuskokonaisuus, jossa osallistujat tuottavat tai muokkaavat omaa opetusmateriaaliaan kouluttajien ja muiden osallistujien tukemana ja oppivat samalla, mihin asioihin opetuksessa ja opetusmateriaaleissa kannattaa kiinnittää huomiota, jotta se tukee sekä suomea toisena kielenä puhuvien että erityistä tukea tarvitsevien oppimista ammatillisessa koulutuksessa.

Hankkeen luoman koulutuskokonaisuuden tuloksena opettajien osaaminen kasvaa ja syntyy konkreettista kielitietoista opetusmateriaalia, joka on jaettavissa vertaisryhmän kesken. Koulutus mahdollistaa paitsi materiaalien, myös ideoiden ja kokemusten jakamisen laajasti eri alojenkin välillä. Koulutus edistää kielitietoista toimintakulttuuria oppilaitoksissa.

TAKKin yhteyshenkilö

Kulonen Riikka
kouluttaja/koulutussuunnittelija
Puh. +358447906397
Maahanmuuttajakoulutus
Lähetä viesti