Tsemppiä työhön ja siviiliin
- TAKKin hyvinvointiohjelma 2020-2025

Kaikki lähtee strategiasta, jonka mukaisesti osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on kaiken perusta.

Haluamme pitää huolen siitä, että TAKKilaiset jaksavat töissä ja vielä työpäivän jälkeenkin. Työn voimavaratekijöiden ja palautumisen tukeminen sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi ovat keskiössä viisivuotisessa hyvinvointiohjelmassa.

Hyvinvointiohjelma tarjoaa arjesta irrottavia yhteisiä kokemuksia ja lisää yksiköiden välistä vuoropuhelua. Koko henkilöstölle on tarjolla fyysistä ja henkistä hyvinvointia ylläpitäviä valmennuksia, luentoja ja tapahtumia. Esihenkilötyötä on kehitetty mm. työkykyjohtamisen koulutuksilla ja henkilökohtaisella valmennuksella. Tiimivalmennuksilla on tuettu yksiköiden työn sujuvuutta, kollegoiden työn arvostamista ja hengen nostatusta. Palvelutarjontaa kehitetään palautteen ja henkilöstön toiveiden pohjalta.

Hyvinvointiohjelmaa toteutetaan yhteistyössä Freia Oy:n asiantuntijoiden sekä Pirte työterveyden ja eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa. Ohjelman etenemistä ja tavoitteiden toteutumista seurataan ohjausryhmässä.

TAKKilaisten kokemuksia hyvinvointiohjelmasta

”Monipuolinen tarjonta ja erilaisiin tarpeisiin on löytynyt vaihtoehtoja. Ns. ulkopuoliset palvelutarjoajat on hyvä juttu.”

”Laaja ja laadukas tarjonta. Kerrankin pitkäjänteinen ohjelma.”

”Työn ja vapaa-ajan rajaamisesta on tullut entistä vaikeampaa. Hienoa, että työntekijöiden jaksamiseen ja palautumiseen on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota.”