Kuin apteekin hyllyltä - johtamisen uudet opit

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto apteekkarille

Apteekkari Erja Tienari-Tulijoki kaipasi uusia haasteita työhönsä ja etsi polkua osaamisen kehittämiseen. Hän löysi etsimänsä ja lopulta tie vei uuden, isomman apteekin apteekkariksi. Kehittymisen polun pää löytyi TAKKin yritysjohtamisen opintojen parista.

Erja Tienari-Tulijoki päätyi farmasian alalle kemian opintojen siivittämänä vuonna 1982. Apteekkarina hän on toiminut vuodesta 1999 Sahalahden apteekissa Kangasalla, johon kuuluu myös sivuapteekki Kuhmalahdella. Tammikuun lopulla hän aloitti Tampereella toimivan Sammon apteekin apteekkarina.

Tuntui luonnolliselta kehitykseltä hakeutua isompaan apteekkiin. Sahalahdella ja Kuhmalahdella työskenteli lisäkseni kolme henkilöä ja täällä Sammonkadulla meitä on yhteensä kaksitoista, Tienari-Tulijoki kertoo.

Yritysjohtamisen opinnoista olen saanut paljon uusia oppeja johtamiseen ja esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin. Liiketoimintasuunnitelma ja kehityskeskustelut ovat konkreettisia esimerkkejä työkaluista, jotka olen ottanut käyttöön.

Verkostoivaa oppimista

Tienari-Tulijoki suoritti keväällä 2011 TAKKissa yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, joka on räätälöity sosiaali- ja terveysalan yritysten tarpeisiin. TESO ry on ollut mukana kehittämässä koulutuksen sisältöä, jossa tähdätään yrityksen liiketoiminnan ja opiskelijan johtamisosaamisen kehittämiseen.

Johtamisen merkitys on tärkeässä roolissa kaikissa yrityksissä ja sitä pitää kehittää jatkuvasti. Täytyy osata myös johtaa erilaisia ihmisiä eri tavoin, aikanaan suoraan koulun penkiltä proviisorin esimiestehtäviin hypännyt Tienari-Tulijoki summaa.

Hän kertoo saaneensa koulutuksesta uusia ja hyödyllisiä ajatuksia oman ajankäytön hallintaan sekä asiakkuuksien johtamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksen lähtökohtana on laatia jokaiselle opiskelijalle yksilöllinen suunnitelma, jotta tarpeet ja opit kohtaavat.

Oli myös mielenkiintoista verkostoitua hoiva-alan yrittäjien kanssa, sillä teemme yhteistyötä monen hoivakodin kanssa. Vaihdoimme tietoa ammattialojen välillä ja kävi ilmi, että johtamisessa löytyi samanlaisia haasteita ja yhteisiä ongelmia.

Oppiminen jatkuu

Farmasian alalla kouluttautuminen on jatkuvaa ja liiketoiminnan kehitystyö uudessa apteekissa jatkuu. Erja Tienari-Tulijoen omistaman Sammon apteekin proviisori on aloittanut niin ikään TAKKissa yrittäjyysopinnot. Tarkoituksena on luoda hänen kanssaan Sammon apteekille liiketoimintasuunnitelma.

Johtamisopeille ja niiden soveltamiselle käytäntöön on tarvetta myös jatkossa.

Hallituksen säästösuunnitelmat vaikuttavat myös apteekkien kannattavuuteen, sillä ne tuovat potilaille vähennyksiä Kela-korvauksiin ja apteekeille hintojen laskua osaan lääkkeistä. Varsinkin pienillä apteekeilla on haasteena sopeuttaa toiminta, hän ennakoi tulevaa.


Lue lisää johtamisesta ja esimiestyöstä