Vastuullisuuden painopisteet

Jatkuva oppiminen ja yritysyhteistyö

Joustavat polut

Opintojen sovittaminen eri tilanteisiin, huomioidaan aikaisempi osaaminen, opiskellaan se, mitä tarvitaan, tarjotaan tukea haastekohtiin.

Kestävä osaaminen

Koulutuksissa katsotaan tulevaan ja koulutetaan osaajia, joilla on tulevaisuuden työelämässä tarvittava ammattitaito.

Kestävän kehityksen osaaminen

Opiskelijat saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot ja vievät osaamisen mukanaan työpaikoille.

Laadukas ja turvallinen opiskeluympäristö

Työturvallisuus ensin, monimuotoisuus, muokattavat ja mukautuvat tilat, turvallisuuden tunteen vahvistaminen ja huomiointi.


Mittarit

→ ARVO-päättöpalautteen vaikuttavuus-osio

→ ”Sain valmiuksia toimia ammattialallani kestävän kehityksen mukaisesti” -ARVO-kysymys

→ Koulutus- ja oppisopimustyönantajien määrä

→ Jätemäärien/lajittelujätteen kehitys tms.

→ Tapaturmien määrä (LTIF 0).