TAKKin opiskelijoiden eurooppalaiset työssoppimisjaksot

Kansainvälistä osaamista arvostetaan työelämässä, ja kansainvälinen kokemus ja kielitaito voivat olla ratkaisevia tekijöitä esimerkiksi työnhakutilanteessa. 

TAKKin opiskelijoilla on tutkinnosta riippuen mahdollisuus suorittaa yksi tutkintoonsa sisältyvistä työssäoppimisjaksoista ulkomailla. Ulkomaanjakso edistää opintojen etenemistä, kun se korvaa yhden työssäoppimisjakson. Ulkomaanjaksoja on tarjolla omaehtoisille ja oppisopimusopiskelijoille tietyillä aloilla.

Jakson kesto vaihtelee alasta ja kohdemaasta riippuen kahdesta viiteen viikkoon. Työssäoppimispaikan etsimiseen saa tukea TAKKin eurooppalaisilta yhteistyökumppaneilta ja TAKKissa opiskelijan tukena ulkomaanjakson suunnittelussa ja valmistelussa ovat vastuukouluttaja ja kv-suunnittelija Ulla Virtanen. Jaksolle lähtevä saa Erasmus+ -apurahan, joka kattaa matkat ja majoituksen.

Lisätietoja löytyy OmaTAKKista.

Lisätiedot