Palautteet

TAKKissa palautteiden keräämistä pidetään koulutuksen ja muiden palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeänä. Palautteen avulla mitataan oppimisen ja opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijatyytyväisyyttä. Käymme saamamme palautteen läpi systemaattisesti ja kehitämme toimintaamme sen perusteella asiakaslähtöisesti.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautekyselyllä kysytään opiskelijoilta palautetta opintojen toteutumisesta. Palaute kysytään kaksi kertaa opiskelun aikana: opintojen aloitusvaiheessa ja päättövaiheessa. Palautteeseen vastaavat opiskelijat, jotka suorittavat ammatillisen tutkinnon tai ammatillisen tutkinnon osan tai osia.  Palaute annetaan nimettömänä.

Kerro meille, missä asioissa on onnistuttu ja mitä voisi tehdä vielä paremmin. Vastauksia käytetään toiminnan kehittämiseen. Ei- tutkintotavoitteisessa työvoimakoulutuksessa palaute kerätään OPAL-järjestelmällä ja tutkintokoulutuksiin osallistuvilta kerätään valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen Arvo- opiskelijapalaute.

Voit jättää palautetta myös nettisivujen kautta: palautelomake nettisivuilla. Se käsitellään TAKKin viestinnässä ja välitetään tarpeen mukaan eteenpäin asianomaiselle koulutusalalle tai henkilölle.