Palautteet

TAKKissa palautteiden keräämistä pidetään koulutuksen ja muiden palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeänä. Palautteen avulla mitataan oppimisen ja opiskelun edellytyksiä, opiskelijatyytyväisyyttä ja koulutushankintojen onnistuneisuutta. Periaatteena on koulutuksen laadun jatkuva seuranta ja kehittäminen asiakaslähtöisesti.

Palautetta pyydetään opintojesi aikana sekä opintojesi päättyessä. Toivomme tietoa niin hyviksi kokemistasi asioista kuin mahdollisista epäkohdista, sekä rakentavia ehdotuksia palvelujemme kehittämiseksi. Työvoimakoulutuksessa palaute kerätään OPAL-järjestelmällä ja tutkintokoulutuksiin osallistuvilta kerätään valtakunnallinen Amispalaute.

Amispalautekyselyllä kysytään opiskelijoilta palautetta opintojen toteutumisesta. Vastauksia käytetään toiminnan kehittämiseen entistä paremmaksi. Amispalaute kysytään kaksi kertaa opiskelun aikana: opintojen aloitusvaiheessa ja päättövaiheessa. Amispalautteeseen vastaavat opiskelijat, jotka suorittavat ammatillisen tutkinnon tai ammatillisen tutkinnon osan tai osia.

Voit jättää palautetta myös nettisivujen kautta: palautelomake nettisivuilla. Se käsitellään TAKKin viestinnässä ja välitetään tarpeen mukaan eteenpäin asianomaiselle koulutusalalle tai henkilölle.