Työnopastajapassit virallistavat laadukkaan työnopastusosaamisen ISS Palvelut Oy:ssä

Hienoa, että porukka on ollut halukas kehittämään omaa ammattitaitoaanISS Palvelut Oy:npalvelujohtaja Tarja-Leena Sipiläinen totesi ylpeänä työnopastajapassi-valmennuksen päätöstilaisuudessa.

Työnopastuksen elementtejä on kyllä koulutettu paljonkin, mutta tällä kertaa prosessi vietiin loppuun ja osaaminen virallistettiin passin muodossa, iloitsi TAKKin koulutuspäällikkö Armi Hyvönen.

Valmennus oli poikkeuksellinen siinä mielessä, että osallistujat tulivat eri ammattiryhmistä. He edustivat kaikkia ISS Palveluiden päätoimialoja eli kiinteistö-, siivous- ja turvallisuuspalveluja.

Sekä Tarja-Leena Sipiläinen että Armi Hyvönen kehuivat ISS Palvelut Oy:n ja TAKKin hyvin sujunutta yhteistyötä.

ISS Palvelut Oy on yhteistyökumppani, jonka kanssa ideat muuttuvat todeksi.

Työnopastajapassi-valmennus muodostuu kolmesta lähipäivästä sekä kahdesta kehittämistehtävästä, jotka esitellään muulle ryhmälle. Kehittämistehtävät liittyvät suoraan omiin opastuskohtaisiin. Työnopastajaopiskelijat tekevät omaan kohteeseensa liittyvän perehdytyskortin ja työohjeen johonkin tiettyyn työtehtävään liittyen. Lisäksi he tekivät käytännön opastusharjoituksen, josta pyydettiin palaute opastettavalta työntekijältä. Tärkeä elementti valmennuksessa on myös henkilökohtainen ohjaus.

Palveluohjaaja Virpi Parikka teki käyttöohjeen yhdistelmäkoneen käytöstä yhteen omista opastuskohteistaan.

Oli hyvä, että valmennuksen tehtävät liittyivät suoraan omaan työhön, totesivat sekä Parikka että siivooja Sari Kuittinen tyytyväisinä.

Valmennus laajensi mukavasti tietämystä talon sisällä muiden kohteista ja töistä. Erilaiset perehdytystavat tulivat samalla sujuvasti tutuiksi. Arjessa on niin kiire, ettei ehdi.

Työohjeita ja perehdytyskortteja hyödynnetään sekä uusien työntekijöiden perehdyttämisessä että työn tsekkauslistoina myöhemminkin. Kouluttajana toiminut Riikka Lamminen TAKKista kertoi, että ISS Palveluiden vahva panostus työnopastuksen kehittämiseen ja valmennuksen tulokset näkyvät myös käytännössä.

Työssäoppimassa olleilta TAKKin opiskelijoilta on sadellut kehuja ISS Palvelut Oy:n työnopastuksesta.


Lue lisää puhdistus- ja kotityöpalveluista