Uutiset

TAKKissa kannustetaan tekoälyn vastuulliseen käyttöön

Uutiset
TAKKissa kannustetaan ottamaan tekoäly työ- ja opiskelukaveriksi. Tekoälyn käytöstä linjataan TAKKin tekoälyohjeissa. Yhdelle A4:lle mahtuvissa ohjeissa otetaan kantaa mm. tietoturvallisuuteen ja suositeltaviin sovelluksiin.

Tekoälyn käyttöönotossa on edetty TAKKille tyypilliseen tapaan: Johtoryhmä perehtyi tekoälytyöpajassa tekoälyn mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Työpajan pohjalta linjattiin tekoälyn käytöstä TAKKissa ja laadittiin tekoälyohjeet henkilöstölle ja opiskelijoille. Ohjeiden pohjalta tekoälyä on lähdetty kokeilemaan matalalla kynnyksellä käytännössä ja kokemuksia on jaettu yhdessä.

- TAKKissa kannustetaan tekoälysovellusten vastuulliseen käyttöön. Niitä saa ja kannattaa käyttää oppimisen tukena. Tekoälyn hyödyntäminen on hyvä taito opiskelijoille myös työelämässä, kertoo YTO-koordinaattori Satu Tasala.

- Ammattialasta riippumatta tekoäly on jo nyt, tai tulee olemaan, osa arkea. Haluamme varmistaa, että opiskelijamme ovat valmiita tähän muutokseen.

Tekoäly työkaveriksi

Tekoälyohjeet on tuotettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Digiosaava-hanketta. Hankkeen aikana on rakennettu myös Perehdytys tekoälyyn -verkkokurssi. Kurssi kokoaa yhteen perusasiat, jotka kaikkien TAKKilaisten on tiedettävä. Samantyyppisillä sisällöillä oleva kurssi on tehty myös opiskelijoille.

- Kun tietää ja tiedostaa riskit, kykenee pohtimaan, millä tavalla voi saada tekoälysovelluksista parhaan hyödyn irti, kehittämiskoordinaattori Tuuli Oksanen kannustaa.

Verkkokurssin jatkoksi henkilöstölle on järjestetty tekoälytyöpajoja, joissa on päästy jakamaan hyviä tekoälytyökaluja ja -käytäntöjä.

- Tekoäly on nyt pinnalla ja herättää keskustelua myös kahvipöydissä, kertoo digipedamentori Virve Soininen.

- On tärkeää lisätä kouluttajien ymmärrystä tekoälystä. Se auttaa pohtimaan, miten tekoälyteemat saa tuotua luontevasti osaksi omia opetusaiheita. Tekoälyyn perehtynyt kouluttaja osaa myös tunnistaa paremmin sen, jos opiskelutehtävä on teetetty tekoälyllä.

Digiosaava-hankkeessa aloitettua kehittämistyötä, mm. tekoälytyöpajoja, jatketaan uudessa Digikyvykkyys-hankkeessa. 

Tekoäly opiskelukaveriksi

Opiskelijoita kannustetaan kokeilemana tekoälyä ja valjastamaan se opiskelukaveriksi. Opiskelijoille suunnattu Tekoälyn perusteet -kurssi on avoin kaikille TAKKin opiskelijoille. Perustutkinto-opiskelijoiden on mahdollista saada kurssista osaamispisteitä yhteisiin opintoihin.

- Opiskelijat saavat hyödyntää tekoälyä opiskelutehtävissä, mutta siitä täytyy kertoa avoimesti ja tuoda esiin myös omaa ajattelua ja kriittistä pohdintaa tekoälyn antamista tuloksista, Satu Tasala muistuttaa.

Opiskelijoiden valmistautuminen tulevaisuuden työelämään on keskeinen tavoite ammatillisessa koulutuksessa. Tekoälyn roolin ja merkityksen ymmärtäminen on nyky-yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa oleellinen työelämätaito.

- Tekoälyn moninaiset mahdollisuudet näkyvät selvästi Tekoälyn perusteet -kurssilla, kun opiskelijat tuovat esiin kokemuksia ja ideoita siitä, miten tekoälyä hyödynnetään tai voisi hyödyntää omassa työssä tai ammattialalla.

Myöhemmin tänä vuonna myös opiskelijoille on tulossa tekoälytyöpajoja, joissa päästään käytännössä kokeilemaan tekoälysovelluksia.

Työelämä ja tekoäly -teemapäivät

Maaliskuussa 20. –21.3.2024 järjestetään opiskelijoille suunnatut Työelämä ja tekoäly -teemapäivät. Päivien aikana kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja, ja avoimella ohjauspisteellä saa vinkkejä ja pääsee kokeilemaan, miten tekoälyä voi hyödyntää työnhaussa. ­Lisätietoa ja tarkempi ohjelma löytyy Tuudosta ja opiskelijaintrasta.

Tietokoneruutu, jossa avattuna animoi äänestä -sovellus ja erilaisia animaatiohahmoja.

TAKKin henkilöstön tekoälytyöpajoissa on kokeiltu mm. äänestä animointia.