Digikyvykkyys

1.1.2024-31.12.2024

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (koordinaattori)
Toteuttajaorganisaatiot: hankeverkostossa on mukana 89 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. 

Hankkeen tavoitteet

Vuonna 2022 ja 2023 OKM:n rahoittamissa verkostohankkeissa – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hanke (KARKKI), Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen -hanke (OA-hanke), Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen -hanke (Digiosaava.fi) ja Tietojohtamisen kehittäminen -hanke (Tieto-osaava) – tuotettiin toimintamalleja ja menetelmiä valtakunnallisina verkostohankkeina. Nyt tämän laajan ammatillisen koulutuksen järjestäjien muodostaman verkostohankkeen tavoitteena on jalkauttaa ja vakiinnuttaa aiempien hankkeiden tuloksia siten, että sisällöt ovat hankkeen päättyessä osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaation kehittämistä ja toimintatapoja.

TAKKin yhteyshenkilö

Oksanen Tuuli
kehittämiskoordinaattori
Puh. +358447906373
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti